maandag 21 februari 2011

Handen uit de mouwen!

NULAND - Een tafereel dat de ouderen onder ons bekend voorkomt zonder dat zij daar meteen het stempel nostalgisch op hoeven drukken. Zo werd immers rogge gemaaid, op kleinschalige akkers en met de zicht.

En waar de man met de zicht gepasseerd was, verrees spoedig de ene schoof na de andere, keurig in een rij. Wel hebben we het sterke vermoeden dat deze foto dateert van na de tijd dat het overal zo toeging, wellicht tussen 1970 en 1980. Daardoor is natuurlijk de kans groter dat we niet alleen te weten komen wie op de foto staan, maar ook de plek waar werd gemaaid.

Bovendien is de foto afkomstig van Heemkundewerkgroep Nuwelant, waar ze veel meer van Nuland afweten dan binnen het BHIC. Reacties zijn welkom via de rubriek ‘Kijk naar toen’ van de digitale geschiedenisboekjes die het BHIC speciaal voor de inwoners van Nuland heeft gemaakt, te vinden op onze site.

Geen opmerkingen: