woensdag 18 januari 2012

Noodopvang in de Citadel

De Citadel in Den Bosch: in januari 1926 een toevluchtsoord voor watervluchtelingen, nu een veilige plek voor minnaars van cultuurhistorie

De afgelopen dagen zuchtten delen van Nederland weer onder het hoge water. Ditmaal was het hoge noorden de klos en ontsprongen de grote rivieren de dans. In januari 1926 was het beeld geheel anders. Grote delen van het Gelderse rivierengebied en de noordrand van Brabant verdwenen toen onder water.

Reeds in december 1925 was het peil van de Maas gestegen tot onrustbarende hoogte. Op Oudejaarsdag stak bovendien een zware storm op die het water extra opzweepte. De dijk bij het Gelderse Overasselt bezweek en vrijwel heel de regio Maas en Waal liep onder. Doordat de Maas bleef wassen, braken op 2 januari 1926 ook de dijken bij Cuijk, Sint-Agatha, Oeffelt, Beugen en Boxmeer. Via de Beerse Maas verplaatste de vloedgolf zich ook in de richting van ’s-Hertogenbosch en de Langstraat.

’s-Hertogenbosch was één van de plaatsen van waaruit de hulp aan het getroffen gebied op gang kwam. De stad ontving tevens een stroom vluchtelingen, vooral uit het Gelderse. In De Citadel, toen een kazerne, werd noodopvang geregeld. De foto is daar gemaakt en werd gepubliceerd in de Katholieke Illustratie. Het bijschrift: “Een moeder, die met haar talrijk kroost uit haar woning moest vluchten en in de Citadel-kazerne te Den Bosch een onderdak vond. De kleuters aan den maaltijd”.

Ontworpen als een door water omringd fort heeft De Citadel altijd iets met het natte element gehad. De huidige bewoner van deze vesting, het BHIC, zet die traditie voort: met de Brabantse waterkaart!

Bron: Katholieke Illustratie, januari 1926, Stadsarchief 's-Hertogenbosch.

Geen opmerkingen: