vrijdag 27 maart 2015

Brief vertelt het verhaal van de eigen tijd

...uit de brief over Willem V...
We hebben ze in verschillende vormen en van veel verschillende schrijvers: mooie, bijzondere brieven. Op initiatief van Tresoar twitteren archieven en musea regelmatig een mooie brief uit hun collectie met #HistoryPost. Het BHIC doet mee en tilt een tipje van de sluier van een intrigerende machtsstrijd.

Het nieuwe initiatief #HistoryPost ging 16 maart van start en hé, laat dat nu net exact 200 jaar geleden zijn dat Willem I als soeverein vorst de titel Koning der Nederlanden aannam: formeel het begin van ons huidige Koninkrijk. In ons archief treffen we een brief over Willem V, de vader van onze eerste Koning.  Ook dan (in 1786) is het alles behalve pais en vree. Frederik Willem, koning van Pruisen, schrijft aan de Staten-Generaal dat hij niet afzijdig zal kunnen blijven als de macht van prins Willem V verder wordt beknot. 

Behalve de inhoud is het handschrift vaak veelzeggend. Dergelijke brieven vertellen het verhaal  van de tijd waarin ze zijn geschreven. Soms geven ze een inkijkje in een privégebeurtenis, maar net zo goed kan een brief exemplarisch zijn voor een gebeurtenis die het persoonlijke overstijgt. Maar altijd is het de toon, de nuance, de stijl van de schrijver die de brief als egodocument zo onderscheidend en boeiend maakt.

Doel van dit initiatief is om te laten zien dat er in archieven, musea, oudheidkamers, maar ook bij mensen thuis boeiende brieven of brievenverzamelingen worden bewaard.  Niet alleen erfgoedinstellingen maar ook privépersonen kunnen hun brieven delen.


Marilou Nillesen

Vind je dit interessant? Lees dan ook: 

Geen opmerkingen: