maandag 28 maart 2016

Alles over Jheronimus Bosch in één database


Zou ie ‘t een hallucinatie hebben gevonden? Een nachtmerrie wellicht? Eén grote verzamelbak waarin al het bronmateriaal over hemzelf te vinden is? Net zoals het voor ons soms moeilijk is om de wereld van Jheronimus Bosch te begrijpen, zal de Bossche schilder zich weinig kunnen voorstellen bij BoschDoc: een online database waarin het bronmateriaal deze schilder ontsloten is.

In BoschDoc vind je niet alleen de bronnen waarin hijzelf genoemd wordt zijn opgenomen, maar ook bronnen met informatie over zijn directe omgeving, familieleden, opdrachtgevers en werken. Het gaat voornamelijk om geschreven documenten, maar ook enkele oude drukken, daterend van voor 1800, zijn opgenomen in BoschDoc. De database zal de komende maanden verder worden aangevuld, maar een eerste versie is vanaf nu online te bezoeken via: boschdoc.huygens.knaw.nl

Uiteraard ontbreekt het BHIC niet in deze belangrijke database: als gezworen lid van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap (waarvan het BHIC het archief mag bewaren) staat Jheronimus meerdere keren in deze boeken genoemd. Ook die stukken zijn dan ook terug te vonden op BoschDoc.  


De inhoud van BoschDoc is grotendeels gebaseerd op referenties in eerder verschenen publicaties. Deze referenties zijn nagezocht, uitgebreid en waar nodig geactualiseerd en / of gecorrigeerd. De publicaties waarin naar bepaalde documenten verwezen wordt, zijn vermeld onder het tabblad “opmerkingen en verwijzingen”.

BoschDoc is een onderdeel van het Bosch Research and Conservation Project en is gerealiseerd in het kader van het 500ste sterfjaar van Jheronimus Bosch (ca. 1450 – 1516). Het project is mede mogelijk gemaakt door de Radboud Universiteit Nijmegen, het Stadsarchief ’s-Hertogenbosch en het Huygens Instituut voor Nederlandse geschiedenis.

Geschreven door:
Marilou Nillesen

Vind je dit leuk? Lees dan ook:
- Beziet U Selve!
- Burgemeester van de Citadellaan

De beste verhalen via e-mail ontvangen?

Geen opmerkingen: