vrijdag 29 april 2011

Goedkeuring van pa voor 38-jarige bruid

Op 6 mei 1811 wordt te Heusden het huwelijk voltrokken tussen Arnoldus Sens en Maria Margarita Machiels. Arnoldus is geboren op ‘le second du mois de janvier mil sept cent quatre vingt quatre’ (02-01-1784) en ‘demoiselle’ Maria Margareta op ‘le neuf dus mois de mars mil septe cent soixante treize’ (09-03-1773). De bruid is dus inmiddels al 38 jaar oud als zij voor het eerst in het huwelijk treedt.


Ook al komt het omgekeerde aanzienlijk meer voor, op zich is het niet echt iets bijzonders dat de bruid 11 jaar ouder is dan de bruidegom. Wel heel bijzonder is het feit dat als bijlage 3 en 4 van de huwelijksakte de toestemmingen voor het aangaan van dit huwelijk worden bijgevoegd van zowel de vader van de bruidegom als die van de 38-jarige bruid.
In het verleden bereikte men pas op 30-jarige leeftijd de huwelijkse meerderjarigheid. Daarvoor was bij het aangaan van een huwelijk de goedkeuring van het ouderlijk gezag een vereiste. Daarom ook moesten in 1811 zowel de vader als de toekomstige schoonvader van de ‘nog pas’ 27-jarige Arnoldus een schriftelijke toestemming verlenen tot het sluiten van een huwelijk met de al vele jaren volwassen zijnde ‘jonge dochter’ Maria Margareta.

Bijzonder is de tekst die de vader van de uit Bocholtz (Maastricht) afkomstige bruid tijdens deze Franse Tijd in de Nederlandse taal heeft geschreven. Een gelovig man die op 9 november 1810 (in Limburg was de burgerlijke stand toen al enige jaren ingevoerd) aan zijn toestemming een wens toevoegde van geluk en zegen ‘wat men van den hemel mag verlangen naar de siel en naar het ligham’.

2 opmerkingen:

Theo van Herwijnen zei

Het kwam in de jaren 1811-1838 zeer vaak voor, dat wanneer een weduwe of weduwnaar hertrouwde, zij afschriften van overlijdensakten van ouders en grootouders moesten overleggen, terwijl dat eigenlijk niet nodig was. Zij hadden immers geen huwelijkstoestemming meer nodig.Het betekent wél, dat in sommige gevallen overlijdensdata worden vermeld van grootouders, die in de eerste helft van de 18e eeuw zijn overleden en dat is natuurlijk mooi meegenomen!

BHIC zei

@Theo: Dat is zeker mooi meegenomen, Theo. Bedankt voor je nadere toelichting!