woensdag 27 april 2011

De gezusters Johanna Maria, Johanna Maria en... Johanna Maria

In menig gezin zal de genealoog kinderen met dezelfde voornamen hebben aangetroffen. Bijna steeds is er dan sprake van het geven van een naam die gelijk is aan die van een overleden broertje of zusje zoals we ook zagen bij Vincent van Gogh.

In januari ontving het BHIC een ‘foutmelding’ betreffende de indices die wel heel bijzonder was. De melder had geconstateerd dat er drie dames met dezelfde naam van dezelfde ouders in de indices werden genoemd en dat er één tweemaal trouwde. Als de geboortedatums van alle drie de dames zouden kloppen, dan zou de in 1903 geboren Johanna Maria wel heel erg jong (in 1912 resp. 1915) in het huwelijk zijn getreden. “Mijn conclusie is dan ook dat er ergens iets rammelt”, luidde de melding.

Maar de aktes van de burgerlijke stand en het bevolkingsregister geven aan dat er geen sprake is van het gebruikelijke geven van dezelfde naam na een overlijden van een eerdergeborene, maar dat hier iets heel ongewoons aan de orde is: drie zusjes met dezelfde naam en dezelfde ouders in hetzelfde gezin.

De eerste Johanna Maria wordt te Oudenbosch geboren op 27 februari 1892 en huwt op 13 mei 1912 te Princenhage met Johannes Verschuren. De tweede Johanna Maria wordt te Oudenbosch geboren op 22 maart 1896 en huwt op 12 april 1915 te Princenhage met Willem Prinse. De derde Johanna Maria wordt te Oudenbosch geboren op 17 september 1903.

Uit de bevolkingsregisters van Oudenbosch blijkt nog dat de oudste en jongste Johanna Maria op 6 september 1911 samen met hun ouders Johannes van Toren en Johanna Maria Heijnen, verhuizen naar Breda. De middelste Johanna Maria heeft het gezin dan inmiddels al verlaten en is op 4 november 1910 te Roosendaal ingeschreven.

7 opmerkingen:

Bob Coret zei

Toch maar even een controle vraag: mochten Johannes en Johanna drie van hun kinderen dezelfde naam geven?

Bob Coret zei

Als ik naar de huidige wetgeving kijk (Burgerlijk wetboek - boek 1 - personen- en familierecht) dan zie ik nergens een verplichting om je kinderen verschillende namen te geven?

BHIC zei

@Bob: Kennelijk is het in ieder geval door de dienstdoende ambtenaar zonder problemen geaccepteerd.

Overigens lijkt het logisch dat de ouders hun kinderen zelf andere roepnamen hebben gegeven, afgeleid van hun doopnamen (Jo, Hanna, Marie en dergelijke). Ook het gebruik van de tweede naam als roepnaam is een bekend gebruik.

Maar intrigerend blijft het zeker ;-)

Florentino Benedictus zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Olaf zei

Drie dezelfde namen heb ik nog niet gezien. Wel twéé dezelfde namen. Hier liep ik in het begin van mijn genealogie hobby tegenaan. Ik had twee Johannessen die vlak na elkaar geboren werden. Ik had bij de vondst van de tweede, bij de eerste Johannes genoteerd dat deze waarschijnlijk overleden was voor de geboorte van de tweede.
Totdat ik zag dat de opa's van de Johannessen beide Johannes heetten. Naar verder onderzoek kwam er inderdaad uit, dat beide vernoemd waren. De één naar de ene grootvader Johannes, de ander naar de andere grootvader Johannes.
Mijn voorouders hebben trouwens drie Hendrikken gehad, hun eerste drie kinderen. Maar hier was wel sprake van vroegtijd overlijden. Toen ze alle drie vroeg waren overleden, hebben ze toch maar de eerstvolgende wel een andere naam gegeven. Deze is wel blijven leven!

BHIC zei

@Olaf: twee opa's die allebei Johannes heetten; da's natuurlijk ook een logische verklaring voor dezelfde voornamen (daar had ik zelf niet aan gedacht).

En het is ongetwijfeld toeval, het overlijden van drie Hendrikken, maar ik kan me voorstellen dat je voorouders het toen wel hadden gehad met die naam.

Interessant dat je ons dit laat weten, Olaf! Langzamerhand komen er meer puzzelstukjes op hun plaats.

Jaap Modderman zei

In mijn familie komen herhalingen binnen een enkel gezin vaker voor door kindersterfte. In het verlengde daarvan is het ook zo dat neefjes en nichtjes vaak dezelfde (populaire?) namen van voorouders krijgen. Tot in mijn eigen generatie komt de naam Eisse nog voor (vanuit het einde van de achttiende eeuw). De naam He(le)na, Helen etc. is ook vaak te zien. Ze werden gelukkig wel in variaties aangeroepen.