maandag 4 juli 2011

Van schaap tot oorkonde

Van schaap...
Geïnteresseerd in ridderverhalen, middeleeuwse manuscripten en oude handschriften? Tijdens de informatiedag op zaterdag 1 oktober geeft stichting Brabantse Bronnen samen met de Stichting Kartuizerklooster Sinte Sophia van Constantinopel en het Brabants Historisch Informatie Centrum een inkijkje in het vervaardigen van perkament, het schilderen van miniaturen en het restaureren van lakzegels. Ook het educatieve programma van het Digitaal Oorkondenboek van Noord-Brabant (DONB), middeleeuwse verhalen, het schrift in de middeleeuwen, tijdrekenkunde, het erfgoed van de kartuizers en een kudde Kempische heideschapen komen aan bod.

Op het uitgebreide programma staat onder meer een lezing van rijksarchivaris Jan Sanders van het BHIC. Sanders gaat dieper in op het onthullen van de raadselen van het Kartuizerklooster Sinte Sophia van Constantinopel dat zo’n 550 jaar geleden tussen Olland en Liempde aan de Dommel stond. Jan Sanders verhaalt over de inventarisatie van het archief en de materiële verzorging van de stukken. Hij presenteert dan ook de inventaris van dit archief presenteren, die vanaf dat moment via internet is te raadplegen.

De dag is gratis en vrij toegankelijk en er wordt veel belangstelling verwacht. Wie zeker wil zijn van een plek kan gebruikmaken van de voorinschrijving. De zalen van het BHIC zijn beperkt qua ruimte, daarom kan het zijn dat het programmaonderdeel van je keuze is volgeboekt. Geef daarom altijd een tweede keus op.

... tot oorkondeFoto boven: Schaapherder A. v.d. Broek langs de dijk van het Drongels kanaaltje in Vught, rond 1941.

Foto onder: Oorkonde van Walraven van valkenborch, heer van Herpen. Uitgifte van een stuk land aan Arnoud den Velkener, 26-6-1349, met zegel van oorkonder.

Geen opmerkingen: