maandag 2 januari 2012

Nu nóg meer archieven in te zien!

...uit het vonnissenboek...

Niet alle archieven die in onze depots zijn ondergebracht, zijn meteen openbaar. Voor een kleine vijf procent geldt - omwille van de privacy van nog levende personen, onevenredige benadeling of andere belangen - een beperking op de openbaarheid. Maar die beperking geldt altijd maar voor een bepaalde periode; zodra die is afgelopen, zijn die stukken in te zien. Ieder jaar komen er op die manier nieuwe archieven "bij". Een aantal van deze stukken brengen we deze maand voor het voetlicht.

Ieder jaar worden er nieuwe archiefstukken openbaar. Dat gaat doorgaans geruisloos, maar er zitten vaak boeiende of leuke stukken bij. Het BHIC vervult binnen Noord-Brabant een belangrijke rol in de openbaarheid van de overheid. Onderzoekers, journalisten en andere geïnteresseerden kunnen met eigen ogen zien wat de overheid aan stukken heeft geproduceerd. Maar ook archieven van particulieren komen op de openbaarheidslijst voor. Om meer aandacht aan deze stukken te schenken, staat deze weblog in de maand januari iedere maandag in het teken van een archief dat openbaar is geworden.

Deze eerste keer kijken we in het vonnissenboek van de Arrondissementsbank in 's-Hertogenbosch (1930-1939) alwaar Nicolaas Damen in juni 1937 een pilsje gaat drinken in cafe Den vergulden Hoed in Den Bosch. Dat is althans de bedoeling van Damen maar als cafe-eigenaar Johannes Myvis hem het biertje niet wil schenken, wordt hij boos. Erg boos. "Krijgen doe ik je wel want ik snijd je longen uit je donder; eraan gaan je", roept hij tegen kroegbaas Myvis en hij trekt erbij een mes.

De kroegbaas vlucht de trap op naar de etage erboven waar hij woont maar Damen gaat hem achterna; het mes nog steeds geheven. Uiteindelijk vindt Myvis een veilig onderkomen en Damen druipt af. Een paar maanden later moet hij voorkomen voor "bedreiging met eenig misdrijf tegen het leven gericht" en hij krijgt daarvoor twaalf maanden gevangenisstraf. Rechtdoende: IN NAAM DER KONINGIN!, zo staat in het boek. Deze en een heleboel andere vonnissen zijn vanaf nu ook voor jou in te zien. Meer weten? Kijk dan op onze overzichtslijst.

Geen opmerkingen: