woensdag 25 april 2012

Waar liep de spoorlijn naar Kamp Vught?

gevangenis van Kamp Vught
Nationaal Monument Kamp Vught zoekt foto’s van het spoorlijntje dat de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog aftakte van de lijn ‘s-Hertogenbosch-Tilburg. De lijn liep over de Vughtse heide en kwam uit in Kamp Vught. In de omgeving van het herinneringscentrum zijn de sporen van deze spoorlijn nog nauwelijks te zien.

Nationaal Monument Kamp Vught heeft plannen om op een of andere wijze delen van dit spoortracé weer zichtbaar te maken in het landschap. Dat zou kunnen door bijvoorbeeld op enkele plekken een stuk rail terug te leggen, met informatie over de geschiedenis van deze spoorlijn. Daarvoor is informatie nodig en vooral foto’s. Wie foto’s heeft kan deze mailen naar: info@nmkampvught.nl, ter attentie van Jeroen van den Eijnde. Bellen kan ook: 073-6566764.deel van Kamp Vught
Via de spoorlijn werden vliegtuigwrakken aangevoerd die in het kamp gedemonteerd moesten worden. Ook zijn er drie transporten via deze lijn vertrokken naar Auschwitz, Sachsenhausen en Ravensbrück. De initiatiefnemers weten zeker dat tot eind jaren veertig de spoorlijn nog in het landschap aanwezig is geweest. Vughtenaren gingen wandelen op de Vughtse heide en lieten zich soms fotograferen op of bij de lijn. Wie heeft daar foto's van? Neem dan contact op met Nationaal Monument Kamp Vught, 073-6566764.

Geen opmerkingen: