maandag 6 augustus 2012

Honderd gulden voor onderhoud pastoorsgraf

...uit het parochiearchief van H. Antonius Abt...
Het is een keurig getikt briefje uit het archief van parochie H. Antonius Abt in Reek. Er staat in dat in 1923 honderd gulden is betaald voor het onderhoud van het nieuwe grafmonument van pastoor Suys in Reek. Maar niet overal is het onderhoud van graven zo geregeld, met alle gevolgen van dien.

Marie-Jeanne van Hövell tot Westerflier reageerde even geleden op onze site. Zij sprak haar verbazing uit over de verwaarloosde graven van Dorothea en Johannes van Gogh (tante en oom van Vincent van Gogh) in Helvoirt. Al gauw kwam een reactie van Bert van de Brandt die ons wees op een grafmonument in Rosmalen dat serieus aan restauratie toe is. Het betreft het grafmonument van Joh. Theod. Anderegg (1831-1891) en zijn vrouw (vermoedelijk arts in het Groot Ziekengasthuis in Den Bosch). 
...grafmonument van J.T. Anderegg in Rosmalen...
Onze regiohistoricus Henk Buijks bleek een hele reeks aan foto's te hebben van graven die hard aan een opknapbeurt toe zijn. Van 16de en 17de eeuwse grafkruisen in Beers, Beugen en Schaijk tot foto's van grafstenen uit Kessel en Maren. Van bekende en onbekende mensen; daarin wordt na de dood geen onderscheid meer gemaakt. Zoals dit exemplaar van oud-premier De Quay die begraven ligt in Beers duidelijk laat zien.
...het graf van oud-premier De Quay in Beers...Blijft de vraag wie de handschoen moet oppakken om de graven aan te pakken. Niet iedereen heeft een betalende kapelaan achter de hand - zoals bij het graf van pastoor Suys - om zorg te dragen voor het onderhoud. Bovendien is het maar de vraag hoe het na ongeveer een eeuw is gesteld met het graf van deze pastoor (of de kapelaan...) Op onze site deden we de suggestie dat restauratie van dergelijke graven mogelijk wordt opgepikt in het kader van Brabant Culturele Hoofdstad 2018. Maar andere suggesties zijn welkom. Wie denkt er mee?

Geen opmerkingen: