woensdag 20 februari 2013

Man en paard (en niets anders)

...mgr. Bekkers (midden) met onder andere enkele broers te paard...
Wie deze dagen "paard" zegt, krijgt vrijwel direct associaties met lasagne. Hoogste tijd om dit edele dier in een heel ander daglicht te zetten. Aan de hand van een aantal mooie foto's, met een bijzondere ruiter.

Wilhelmus Marinus Bekkers wordt door velen herinnerd als de televisiebisschop. De man uit Sint-Oedenrode die in maart 1963 op tv zei dat geboorteregeling een zaak was tussen man en vrouw. Tumult brak los maar bij de bevolking was hij populair en geliefd. 


Hij was de oudste zoon van een boerengezin met dertien kinderen en wist dus als geen ander hoe het er op het platteland aan toeging. En wat niet iedereen weet, Bekkers was een prima ruiter. De liefde voor paarden zat diep bij hem. Er wordt verteld dat hij een oud paard maar haver bleef geven om het dier zo voortijdig van de slachtbank te redden. 


Er bestaat nog een anekdote over Bekkers, in relatie tot paarden. Nadat hij zijn befaamde tvtoespraak over geboortebeperking had gedaan, zette dat onder meer kwaad bloed bij zijn vroegere vriend kardinaal Alfrink. Alfrink achtte Bekkers' uitlatingen in strijd met de kerkelijke leer en had zich bovendien gestoord aan het feit dat Bekkers over deze zaken geen overleg had gevoerd. Zo kwam het dat de kardinaal toen hij een foto van Bekkers te paard te zien kreeg smalend zei: Dat paard ziet er heel intelligent uit


Wil je meer weten over bisschop Bekkers? Lees dan ook: De televisiebisschop uit Rooi
Meer over paarden in archieven of musea? Volg dan deze week #collectievissen op Twitter

Illustraties: Op de foto's zien we mgr. Bekkers te paard, thuis in Sint-Oedenrode bij zijn moeder Barbara Krol in 1957

Geen opmerkingen: