woensdag 19 juni 2013

Lisette kiest: een Graafs juweeltje uit 1473 #stukvanhetjaar

...Lisette met haar favoriete stuk...
Tijdens de Maand van de Geschiedenis - in oktober a.s. - vindt de landelijke online verkiezing Stuk van het Jaar plaats. Natuurlijk doet ook het BHIC hieraan mee! Verschillende BHIC-medewerkers hebben hun favoriete stuk uitgezocht. Vanaf 1 juli a.s. kun je je stem uitbrengen op: www.bhic.nl/stukvanhetjaar. Op ons blog presenteren de BHIC-medewerkers de komende weken hun favorieten en nu is het woord aan Lisette.

Temidden van honderden ongeordende ingekomen stukken uit Grave kwam dit juweeltje uit 1473 tevoorschijn: een brief, geschreven door Karel de Stoute, hertog van Bourgondië, waarin hij zich voorstelt als de nieuwe heer van het vestingstadje.

Aan het einde van de vijftiende eeuw was het hertogdom Bourgondië bezig aan een grote opmars in Europa en bezat grote gedeelten van Frankrijk en de Lage Landen. Ook het Hertogdom Brabant was ‘de klos’ en werd ingenomen door de Bourgondiërs. Vlak voordat deze prachtige brief werd verzonden, had hertog Arnold van Gelre in Grave de touwtjes in handen. In 1471 werd hij echter door diens zoon ontvoerd en gevangen gezet.

...Karel als nieuwe heer van Grave...
Gelukkig was daar Karel de Stoute, de redder in nood, die hem bevrijdde. Arnold schonk Karel daarom uit dankbaarheid zijn gebieden, waaronder dus ook Grave, en maakte de hertog van Bourgondië bovendien tot zijn erfgenaam.In de brief laat Karel weten dat de dood van Arnold hem ter ore is gekomen en dat hij, als erfgenaam, de stad in zal nemen en als nieuwe heer van Grave gehuldigd wenst te worden. Om niet al te veeleisend over te komen, belooft Karel wel de stad en haar burgers voor ‘overlast te beschutten en beschermen’ en een ‘getrou goet en genadig Heer te syn, soo dat Gy U Ons bedanken sult.

Wat ik zo bijzonder vind, is dat deze belangrijke brief van de hertog van het machtige Bourgondië temidden van allerlei ogenschijnlijk onbelangrijke briefjes is opgeborgen. Wie weet welke schatten zich nog meer bevinden in de Graafse archieven…

Lisette Kuijper
Medewerkster studiezaal BHIC, locatie Grave

Vind je dit interessant? Lees dan ook:
- Christian kiest: de omgehakte eik #stukvanhetjaar
- Mariët kiest: HEMA-blok met handtekening #stukvanhetjaar

Geen opmerkingen: