woensdag 7 augustus 2013

Stamboom van Dolfje Weerwolfje?

...uit de schepenbank van Grave, 1632...
Historisch onderzoek is zelden saai. Maar het is extra leuk als je stuit op één van de voorvaders van Dolfje Weerwolfje. Tenminste... Jensson Wolssen wordt in 1632 in ieder geval weerwolf genoemd.

Maar of Wolssen ook echt Opa Weerwolf is geweest, valt te betwijfelen. De beste man heeft - zo'n krappe vierhonderd jaar geleden - veel tegen: hij komt van origine uit Schotland en heeft zijn vaderland verlaten om dienst te nemen in het leger van de Staten-Generaal. Hij is soldaat "totdat God hem had bezocht met een langdurige ziekte". Door armoede en "calamiteiten" wordt hij genoodzaakt de dienst te verlaten. Al bedelend trekt hij door Nederland.

Op 23 april 1632 staat hij in Grave terecht wegens bedelarij en wordt hij verdacht van brandstichting en bedreiging. Omdat Jenson bij eerdere verhoren niet wil bekennen, eist de aanklager dat hij onder tortuur wordt verhoord. De verdediging voert aan dat Wolssen toegeeft als vagebond en bedelaar te hebben geleefd en soms mensen te hebben lastiggevallen maar dat het hem spijt. Hij mag dan soms wel gezegd hebben dat hij hun huizen en schuren zou afbranden maar dat niet echt hebben gedaan. Dat hij uitviel tegen mensen komt omdat ze hem uitdagen en hem weerwolf noemen.

Het baat niet en de Schotsman wordt op 5 mei 1632 onder tortuur verhoord. Maar bekennen weigert hij en de aanklager eist "ter schrik van anderen" de doodstraf. Maar zover gaan de schepen niet. Op 15 mei 1632 komen zij met hun oordeel. Jenssen heeft met zijn bedelarij de gemeenschap lastiggevallen en mensen met brandstichting bedreigd. Hiervoor wordt hij veroordeeld tot zeven jaren dienst op de galeien en 25 jaar verbannen uit de stad Grave en het Land van Cuijk.

Deze blog is gebaseerd op een verhaal uit het boek "Een land met goede justitie" van Joh. J.J. van Dongen, over de criminele rechtspraak in de Stad Grave en het Land van Cuijk 1588-1811. Het boek is in te zien in de studiezaal in Grave.

Vind je dit interessant? Lees dan ook:
- Criminele vrouwen maken het archief onveilig
- Crimineel of niet?

Geen opmerkingen: