woensdag 23 oktober 2013

4000 foto's Abdij van Berne online

...Leerlingen van het gymnasium aan de rekstok...
Niet alleen de bewoners zelf, maar ook de liturgie en de beleving van het kloosterleven: de 4000 foto's die sinds deze week online staan bij het BHIC geven een mooie kijk op het interne leven van de abdij. En daarbuiten! De foto's kunnen direct worden bekeken via www.bhic.nl/abdijvanberne 

De Abdij van Berne kan bogen op een lange geschiedenis. Gesticht in Bern bij Heusden in 1134 vestigde ze zich na diverse omzwervingen in 1857 in Heeswijk. Daar kende het convent in de twintigste eeuw een bloeiend kloosterleven. Meer dan tienduizend foto’s uit die tijd illustreren dit. Het BHIC in ’s-Hertogenbosch heeft van de abdij de gelegenheid gekregen de vele interessante foto’s uit dit tijdperk te scannen en via internet te presenteren. Op het hoogtepunt telde de abdij meer dan tweehonderd leden. Buiten de kloostergracht was haar invloed eveneens merkbaar. Binnen Heeswijk lag de abdij aan de basis van Gymnasium Bernrode en Openluchttheater De Kersouwe. De huidige gemeentenaam Bernheze verwijst naar de abdij en kasteel Heeswijk was een van bevriende relaties in het dorp. 


...Norbertijnen met konijnen (goed zoeken, ze zijn ook wit) in de tuin...
Afgelopen jaren hebben Theo Kennis, Louis van de Meerendonk, Ton Rooijmans en Jos de Wolf, allen kenners van de geschiedenis van de abdij, aan Ger van den Hombergh verteld wat ze wisten van deze foto’s. Ger heeft dit vervolgens vastgelegd, zodat de foto’s met bijbehorende teksten nu door iedereen bekeken kunnen worden. Het BHIC is deze enthousiaste personen zeer erkentelijk voor hun bijdragen.

Soms was het op het eerste oog een fluitje van een cent, tenminste voor insiders (‘Da’s d’n Duitse Dop, of nee, toch nie, ’t is d’n Franse’), soms viel er een lange stilte. Foto’s van voor 1940 gaven de minste herkenning. De naoorlogse foto’s waren telkens aanleiding tot levendige verhalen uit het grijze verleden die weemoed en hilariteit opleverden en een mooie inkijk in het abdijleven van die tijd gaven: streng waar het volgens de normen van toen streng moest zijn, maar altijd overgoten met een relativerende Brabantse saus. Zo mocht ieder jaar op het feest van Onnozele Kinderen, 28 december, het jongste conventslid voor één dag de plaats van de abt innemen met alle voorrechten van dien, inclusief een eigen wapen, wapenspreuk en secretaris.
...Brommer van Emmanuel Hoekx, 1965...
De foto’s die nu op internet geplaatst zijn vormen nog maar een deel van hele collectie. Het BHIC hoopt de komende jaren dit project te kunnen voortzetten. Lang hiermee wachten is geen optie, want dan resteren steeds meer nietszeggende foto’s, omgeven met vraagtekens. 

Vind je dit interessant? Bekijk dan ook:
- BHIC zet 22.000 resoluties van Raad van State online
- De Abdij van Berne


Geen opmerkingen: