vrijdag 24 januari 2014

"Welke is de reden van uw ontslag?"

Niet alle archieven die in onze depots zijn ondergebracht, zijn meteen openbaar. Voor 5 procent geldt - omwille van de privacy van nog levende personen, onevenredige benadeling of andere belangen - een beperking op de openbaarheid. Maar die beperking geldt altijd maar voor een bepaalde periode; zodra die is afgelopen, zijn die stukken in te zien. Ieder jaar komen er op die manier nieuwe archieven "bij". Lees maar mee.

Ondanks dat het herstel van de crisis is ingezet, blijft het werkloosheidscijfer in 2014 nog steeds hoog. In de beruchte crisisjaren in de jaren 1930 van de vorige eeuw lag het werkloosheidspercentage nog een stuk hoger dan heden ten dage. Het antwoord daarop was tewerkstelling via de werkverschaffing. Op deze wijze werden grote projecten uitgevoerd.

...uitsnede uit de steunverlening...
Ook in onze contreien. Neem nou Peter Markus uit Dinther. Een getrouwd man met vier kinderen. Zijn laatst verdiende loon als los strodekker bedroeg begin 1933 ca 15 gulden per week. Sinds die tijd was hij werkloos geraakt wegens  slapte in deze sector.  Net als tegenwoordig  was het toen voor een 48-jarige moeilijk om weer werk te vinden. Als steunbedrag kreeg hij in 1935 ca 12 gulden per week. Hij werd door de gemeente doorlopend in de werkverschaffing geplaatst. Voor het krijgen van steun moest een tegenprestatie geleverd worden in de vorm van ongeschoolde handenarbeid. De N.V. Grontmij Grondverbetering- en Ontginningsmaatschappij te Zwolle was belast met de uitvoering. De gemiddelde werkdag bedroeg 8,5 uur; ook op zaterdag werd er een halve dag gewerkt.

Volgens de wekelijkse betaalrollen van de Grontmij in Dinther heeft Peter Markus gedurende 1936-1938 meegewerkt aan het bosspitten, de ontwatering van Dintherse gronden en de verharding van de weg naar Loosbroek. Op deze betaalrol van 11-16 oktober 1937 verdiende hij met inhouding van 11 cent ziektewet een weekloon van  9 gulden en 42 cent.
                    

...de betaalrol...
Vind je dit interessant? Lees dan ook:
                                                               

Geen opmerkingen: