woensdag 9 april 2014

Oudste document Brabant dateert van rond 1200! Of... niet soms?

Rooms-Katholieke kerken in Asten en Lierop, 1202-1364 (toegangsnr. 383), inv.nr. 1.
Wie dagelijks archiefstukken en documenten door zijn handen laat gaan, is niet meer zo gauw onder de indruk van een stuk van eeuwen oud. Maar als je op zoek gaat naar het oúdste document in Brabant, dan kan zelfs ieder jaartal tellen. Zelf hebben we een document in huis dat gedateerd is op 1202-1212. Biedt iemand minder dan 1200? Eenmaal, andermaal...

Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic anda thu, wat unbidan we nu? Dit is zo ongeveer het vroegste Nederlands dat we kennen, opgetekend omstreeks het jaar 1100 als pennenproef van een Vlaamse monnik. Het oudste document dat bij het BHIC is geen romantisch verzoek om een nest te gaan bouwen maar is ook al héél oud...

"Ons" stuk is een brief van abt Wiricus van Floreffe en dateert uit de periode 1202-1212. Het heeft geen exacte datum. Door onderzoek is de datum gereconstrueerd. ‘Ons’ staat tussen aanhalings- en sluittekens, omdat het een uitlening is die niet is teruggebracht. Dit stuk werd aangetroffen in de nalatenschap van oud-Rijksarchivaris Krom die in 1885 plotseling overleed. In plaats van het stuk terug te geven aan de eigenaar, de abdij van Postel, is het in het Rijksarchief geplaatst. Dat is bepaald niet comme il faut maar we nemen aan dat deze misdaad inmiddels verjaard is.

Wat die tekst nu precies betekent: Lambert van Den Bosch en zijn vrouw Aleid schenken voor hun zielenheil aan het klooster Postel 30 mark Keuls om daarmee de tiend van Asten aan te kopen. Zolang ze leven krijgen ze de inkomsten van de helft van deze tiend. De oorkonder was Wiricus. Hij was abt van het klooster Floreffe in de periode 1202 of 1203-1212. Daardoor weten we ongeveer hoe oud de oorkonde is.

En nu zijn we benieuwd: zijn er instellingen of personen die een nóg ouder (origineel) document in huis hebben?Wie komt er onder die 1202-1212? Wat is nu precies het oudste stuk in Brabant? Laat het ons weten!

Vind je dit interessant? Lees dan ook:
- Vier kantjes drama uit de 19de eeuw
- Henk kiest: sijne lieve huisvrou

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Wat is een brief van een brief?

BHIC zei

Da's één brief teveel ;-) We halen de tikfout weg, dank je.