woensdag 4 november 2009

Tweede vorstengraf ontdekt in Oss

Gereconstrueerde grafheuvel Vorstengraf nabij Knooppunt Paalgraven onder Oss in 2007

In de buurt van Nederlands grootste grafheuvel in Oss hebben archeologen nog een groot en rijk vorstengraf ontdekt. En dat is helemaal niet vreemd: Oss is een waar Mekka voor archeologen!

Op een landschappelijk prominente zichtlocatie ten zuidoosten van Oss zijn namelijk vanaf de vroege Bronstijd tot in de vroege IJzertijd mensen begraven. Er loopt hier een dekzandrug die haaks op de terrasrand van het Maasdal staat. Zeer bewust zijn op deze hoge locatie grafheuvels aangelegd.

Ook de enkelvoudige palenrijen en de vier- of zespalige structuurtjes die zijn gevonden (paalgraven), kunnen in verband worden gebracht met deze grafheuvels. Ze maken allemaal deel uit van een 'dodenlandschap' aan lokale of regionale verbindingsroutes, waar geen ruimte was voor wereldse activiteiten. Van dit dodenlandschap maakte ook het vorstengraf van Oss met omliggende graven deel uit.

Maar voor archeologen blijkt Oss op veel meer plekken interessant. Lees meer over Oss als Mekka voor archeologen

Foto: Gereconstrueerde grafheuvel nabij Knooppunt Paalgraven onder Oss

Geen opmerkingen: