woensdag 3 maart 2010

Niet stemmen? Ben je ziek dan?


"Geen plannen om naar het stembureau te gaan? Mankeer je dan iets?" Nog niet zo heel lang geleden was dat een normale vraag in Nederland. Van 1917 tot 1970 gold een opkomstplicht voor verkiezingen; stemmen hoefde niet per se, als je maar kwam. Wie aandachtig luistert naar sommige archiefstukken hoort een aantal mensen nog kreunen om er onderuit te komen...

"Bij nader onderzoek is mij gebleken dat de reden voor alle de zes bedoelde kiezers waarom zij niet aan de stemming hadden deelgenomen ziekte was. Door mij behoefde dan ook geen verder gevolg aan artikel 149 der kieswet gegeven te worden", schrijft de burgemeester van Reek in 1923.

Het is maar de vraag of deze mensen echt ziek zijn geweest. Zes is ook geen gigantisch aantal dus waarschijnlijk geloofde de burgemeester het wel. Nader onderzoek liet hij achterwege en ook vond hij het niet nodig een geldboete op te leggen.

Overigens geldt voor uiteenlopende landen deze opkomstplicht nog wel. Ooit geweten dat als je, als inwoner van Luxemburg, niet gaat stemmen je niet alleen een geldboete maar ook een gevangenisstraf riskeert? Op papier dan want in de praktijk wordt deze straf al jarenlang niet meer opgelegd. Daar zou vast ook tegen worden gestemd...

Foto: Soms valt het stemmen samen met het Sinterklaasfeest, zoals hier in Beers in 1993

Geen opmerkingen: