vrijdag 18 juni 2010

Stort Uw zegen uit...


‘Almachtige God, wij bidden U, stort Uw zegen uit over deze vergadering, verlicht en steun ons bij het volbrengen van onze werkzaamheden…’
zo zou de dijkgraaf van waterschap De Maaskant voortaan de Dijkstoelvergaderingen openen. Of dit gebeurde, dat is de vraag. Maar dit besluit staat in een brief die de toenmalige Griffier van het waterschap De Maaskant op 16 juni 1949 schreef aan de Heren Heemraden van het waterschap.

Overigens was dit in Brabant met een grote christelijke meerderheid een eeuwenoude traditie. In het aanvangsgebed werd God om kracht en wijsheid gevraagd. Het was ook gebruikelijk dat de voorzitter, in dit geval de Dijkgraaf, een gebed uitsprak om de vergadering te sluiten. Dit om God te danken en om de hoop uit te spreken dat er de volgende keer weer in alle vrijheid vergaderd zou kunnen worden.

Deze brief met het openings- en sluitingsgebed is één van de archiefstukken afkomstig uit het archief van voormalig waterschap De Maaskant. Vandaag precies een week geleden heeft waterschap Aa en Maas dit omvangrijke archief met waterschapsgeschiedenis overgedragen aan het BHIC. De archiefstukken dateren uit 1950 – 1989 en kenmerken zich door de wederopbouw.
De oorlog richtte veel schade aan en het waterschap is tot in de jaren vijftig in nauw contact met het ‘Bureau Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen’ om de kosten te claimen voor het herstel van de vernielde dijken, wegen, bruggen en andere ‘kunstwerken’.
Je vindt in dit archief ook stukken over de opheffing van kleine polders en waterschappen die worden ondergebracht bij dit waterschap, stukken over grote ruilverkavelingen, het verruimen en verbeteren van watergangen en het aanleggen van stuwen. Maar bijvoorbeeld ook over de grootschalige aanleg en bouw van persleidingen, rioolgemalen en rioolwaterzuiveringsinstallaties vanwege het van kracht worden van de wet Verontreiniging Oppervlaktewateren.
Enkele stukken zijn nog van vóór deze periode. Zo is er een met de hand geschreven beschrijving van de bevrijding van Orthen te ’s-Hertogenbosch en informatie over het sluitingsgebed:

‘Almachtige God, mogen de werkzaamheden door ons verricht, strekken tot zegen van ons waterschap. Amen.’

Foto: Brief uit het archief van waterschap De Maaskant (1950 - 1989) waarin het besluit staat om bij de opening en sluiting van Dijkstoelvergaderingen een gebed uit te spreken, Oss, 16 juni 1949.

Geen opmerkingen: