maandag 25 april 2011

Geboorteakte "op hooger bevel" verbeterd

Opmerkelijk genoeg leidt het vastleggen van het geslacht van een pasgeborene in een akte nogal eens tot problemen, zoals we eerder zagen. Soms werd dat later alsnog verbeterd. Op "hooger bevel" nog wel.

de aangekondigde kanttekening...
Bij de officiële geboorteakten van Vught werd een handgeschreven brief (d.d. Vught 20 mei 1860, Nr. 153) aangetroffen, ondertekend door de ambtenaar van de Burgerlijke stand der gemeente Vught, gericht aan de Officier van Justitie te ’s-Hertogenbosch en betrekking hebbend op een ‘Verbetering van Geboorteakten op hooger bevel’.
...Adriana in plaats van Adriaan!...
Ambtenaar J.P. van Miert schrijft daarin o.a.: “...op de Geboorteakte d.d. 6 September 1839 N 58: Bij vonnis der Arrondissements Regtbank te ’s Bosch d.d. 27 April 1860, door ons ingeschreven in de geboorteregisters van het loopende jaar onder N 25, is de verbeetering dezer geboorteakte bevolen, zoodat dezelve behoort te vermelden dat op het daarin vermeld tijdstip is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht genaamd Adriana, in plaats van het mannelijk geslacht genaamd Adriaan. Vught den 9 Mei 1860. De ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Vught (Get) J.P. van Miert. Geschreven deze kennisgeving ten einde U Ed A in de gelegenheid te stellen om ook in de registers over de jaren 1834 & 1839 ter Griffie der Arrondissements Regtbank berustende die kantteekeningen te kunnen doen bewerkstelligen.”

...ook de griffier is overtuigd...
De afbeeldingen betreffen deze bij de geboorteregisters aangetroffen brief, alsmede de geboorteakte van Adriaan uit 1839 die in 1860 blijkens de toegevoegde kantmelding toen officieel als Adriana werd erkend. In de bevolkingsregisters van Vught (1840-1850) staat haar naam overigens al als achtjarig meisje ingeschreven.

Als Adriana Witlox op 17 januari 1861 te Vught in het huwelijk treedt, wordt ook in het als huwelijksbijlage bewaarde extract uit het geboorteregister met geen woord meer over de geslachtsverwisseling gesproken.
...alsof het altijd Adriana is geweest

2 opmerkingen:

Maarten van der Meer zei

Het registreren van het geslacht van een nieuwgeborene ging inderdaad váák mis.

Soms is het overduidelijk onoplettendheid van de ambtenaar, bijvoorbeeld een "Willem" die van het "vrouwelijk" geslacht zou zijn. Ook hier vraag je je af hoe de ambtenaar zoiets fout kan doen.

Maar je ziet ook geregeld gevallen zoals deze, dat een Adriaan toch een Adriana blijkt te zijn.

Zijn dit gevallen van interseksualiteit (dus kinderen bij wie echt niet goed te zien is of het jongetjes of meisjes zijn) of is hier iets anders aan de hand?

BHIC zei

@Maarten: Ja, je weet dat waar wordt gewerkt ook fouten worden gemaakt. Maar hoe zoiets nou mis kan gaan?

Richard geeft een mogelijke verklaring, onderaan deze eerdere blog Geboren als jongen, overleden als meisje.