maandag 18 april 2011

“Kerkdeur is mijn naam”

Vaak kunnen verschillende archiefstukken samen je een vrij compleet beeld geven over een bijzondere levensgeschiedenis. Zo attendeerden Jan Veekens en oud-streekarchivaris Harm Douma ons onlangs op een akte van 11 mei 1870 te Boxmeer. Het betreft een overlijden ‘op gister des morgens ten zes ure’ van Bernardina Kerkdeur ‘buiten beroep’ in den ouderdom van 83 jaren.

Uit de doopakte (Boxmeer DTB 1) bleek dat Bernardina ‘sub conditione’ RK gedoopt werd op 20 augustus 1786 in Boxmeer. ‘Sub conditione’ betekent dat dit gebeurde onder voorwaarde dat ze niet eerder gedoopt was.
De doop vond plaats op de naamdag van de beroemde cisterciënzer Sint Bernardus van Clairvaux die in 1090 te Fontaine-les-Dijon geboren werd. Het was in het katholieke Land van Cuijk gebruikelijk dat je genoemd werd naar de bekendste heilige van de geboortedag.


Bernardina was een kind ‘inventa ante templum Monialium’, wat zoveel wil zeggen als gevonden bij de kerk. Haar achternaam werd verbonden aan deze vindplaats. Met de achternaam Kerkdeur zou zij verder door het leven gaan. In Boxmeer was dan wel bekend dat Bernardina een vondelinge was, maar of dat nou bij de deur of op de dorpel van de kerk was, was bij de opsteller van de bevolkingsregisters te Boxmeer kennelijk niet zo duidelijk…

Foto's: Helemaal boven zie je de overlijdensakte van Bernardina Kerkdeur, de tweede foto laat zien dat er bij de opsteller van de bevolkingsregisters twijfels opdoemden over de vindplaats van Bernardina. De derde illustratie is een kopie van de doopakte. Hierboven een mooie pentekening van de kerk in Boxmeer in de 19de eeuw met daarnaast het klooster van de karmelieten. Kijk ook eens naar onze online geschiedenisboekjes van Boxmeer, daar vind je meer verhalen over de paters karmelieten.

Geen opmerkingen: