vrijdag 11 mei 2012

Verwend burgemeesterszoontje


Deel van de vestbrief, waarin ook de ‘Colfbaan’, de ‘superbe Thuijn’ en het ‘extra schoon gebouw’ worden genoemd
Het jaar 1788 zal voor burgemeesterszoon Louwis Antonij van Oijen wel een zeer gelukkig jaar zijn geweest. Op 15 maart van dat jaar droeg zijn vader namelijk zijn bezittingen aan hem over in een zogeheten vestbrief.

Zo’n brief werd door de schepenbank opgesteld bij de overdracht van onroerende zaken. In een vestbrief staat wie wat heeft gekocht of verkocht, tegen welke prijs en voorwaarden en waar het onroerend goed ligt. De schepenbank was verantwoordelijk voor de registratie van onroerend goed, maar ook voor het bestuur en de lokale rechtspraak.

In deze vestbrief gaat het om de overdracht van een heleboel landerijen en huizen uit het dorp Velp. De schepenbank van het Land van Ravenstein heeft de brief opgesteld, waarin een opsomming wordt gemaakt van alle bezittingen die de burgemeester van de stad Thiel overdraagt aan zijn zoon, de ‘Hoog Edel Geboren Gestrenge Heer Louwis Antonij van Oijen.’

Het waren absoluut geen aftandse krotten die deze Louwis Antonij van zijn vader ontving. Zo kreeg hij ‘als eerstelijk een extra schoon gebouw.’ Alleen het beste is natuurlijk genoeg voor een burgemeesterszoon! Ook zat er bij dit huis een ‘separate Colfbaan’. De huidige golfsport bestond nog niet in 1788, maar deze sport leek er wel wat op en wordt zelfs gezien als de oude variant van golf. Het werd gespeeld met een balletje van leer of hout en met een slaghout. Het was de bedoeling dat met zo min mogelijk slagen een bepaald doel, zoals een boom of een steen, werd geraakt.

Maar dit extra schone huis en de Colfbaan waren bij lange na niet genoeg voor de burgemeesterszoon.  Hij kon zich vanaf 15 maart 1788 namelijk ook goed vermaken in zijn ‘superbe Tuijn’ en hij kon zelfs zijn hengel uitslaan in de visvijver. Ook over inkomsten hoefde Louwis Antonij zich totaal niet druk te maken; verschillende percelen bouwland en meerdere huizen behoorden vanaf 15 maart tot zijn bezittingen.

Geen opmerkingen: