vrijdag 27 juli 2012

Catharinahof, een knipoog naar het verleden

...Het St. Catharina Gasthuis, op de hoek Gasthuisstraat Brugstraat, gezien vanuit de Oliestraat, in 1910...
Soms loopt er een mooi rode draad tussen heden en verleden. Zoals in Grave waar Catharina terugkeert in de zorg, maar nog veel meer...

Heer Jan van Cuijk zorgt ervoor dat in 1290 een gasthuis in Grave wordt gesticht, met als behoedster de Heilige Catharina. In het oudste stuk dat bewaard is gebleven - van 1 mei 1291 - zegt Heer Jan een rente van twintig pond per jaar toe aan het dan nog in aanbouw zijnde gasthuis. Dit geld is hoofdzakelijk bestemd voor de priester die het altaar bedient.

Het Gasthuis neemt de zorg voor de naasten in de stad op zich. Op eenvoudige wijze worden zieken verpleegd en armen en behoeftigen ondersteund. Directe medische zorg is er nauwelijks. In 1294 wordt de naam van het Catharina Gasthuis voor het eerst schriftelijk vastgelegd. Eeuwenlang vinden mensen er zorg totdat het gebouw in de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn functie verliest. Daarvoor in de plaats komt nieuwbouw van bejaarden, onder de naam Maaszicht.
...De nieuwe naam voor het multifunctionele complex...
Maken we nu een flinke sprong in de tijd, naar 2012. Aan de Maas verrijst een nieuw multifunctioneel complex aan de rand van het centrum van Grave. Het biedt ruimte aan wonen, zorg, welzijn en cultuur. De bewoners van het huidige Maaszicht verhuizen naar Catharinahof. Zij krijgen extra intensieve zorg in kleine groepen. 
Maar Catharinahof biedt méér. Zo komen er huur- en koopappartementen in van woningcorporatie BrabantWonen. Ook het nieuwe gemeenschapshuis van de gemeente zal er gevestigd worden. 

Voor het complex is een passende naam gezocht. Meer dan honderd inzendingen komen binnen maar er is één naam die met kop en schouders bovenuit steekt: het Catharinahof, refererend aan het Graafse Gasthuis. Een mooie link naar het verleden is gemaakt.

Geen opmerkingen: