woensdag 7 november 2012

Over bastaarden, boedels en nalatenschappen
Verband van zes gulden voor eene Vogelkooij onder Rosmalen, 22 February 1645 (= eendenkooi), Verband van twee stuivers voor ’t betimmeren van zekere ledige erve omtrent De gerichtplaats bij de Vuchterpoort, 9 February 1645, Verband van twee stuivers voor eenen hoefstal op het Orten eind bij De Brugge….”  Zomaar een greep uit de maar liefst 11.000 akten van de archieven van de Raad en Rentmeester-Generaal der Domeinen en Leen- en Tolkamer, die het BHIC online heeft gezet op www.bhic.nl/akten.

De archieven van de Rentmeester-Generaal der Domeinen en van de Leen- en Tolkamer bevatten vanwege hun adviesfunctie veel afschriften van stukken van zowel de Staten-Generaal als de Raad van State over allerlei zaken betreffende dorpen in de Meierij. De onderwerpen die hierin aan de orde komen, zijn heel divers.

Je kunt denken aan geschillen over domeinzaken (zoals jacht, tollen, houtschatten, molens), verzoeken van dorpsbesturen om geld te mogen lenen of extra belastingen te mogen heffen, maar bijvoorbeeld ook kwesties over uithangborden, pothuizen, hoefstallen, stoepen, kelderingangen, het schouwen van (water)wegen, grenzen tussen plaatsen of gemeenschappelijke gronden.
Een brede variëteit dus, waardoor je achter informatie kunt komen over onder andere bastaarden, boedels, nalatenschappen en andere historisch én genealogisch interessante feiten.

Een fragment uit de bladzijde hierboven...
Het was voor onderzoeker Henk Beijers aanleiding alle akten te onderzoeken en indiceren. Om een weg te vinden in dit oerwoud van stukken, heeft hij een index gemaakt. Bij elkaar een bestand van maar liefst 11.155 akten die nu aan de algemene index op de website van het BHIC zijn toegevoegd. Dankzij hem zijn deze interessante historische en genealogische bronnen nu dus voor iedereen vrij toegankelijk geworden. We zijn hem dan ook zéér erkentelijk! 

Wil je deze index doorzoeken? Dat kan via www.bhic.nl/akten en klik dan rechts op  Domeinen' of 'Leen- en Tolkamer'. Je komt meer te weten over de historische achtergrond van dit archief via: Brabantse Bronnen

Zegel van de Leen- en Tolkamer der Hoofdstad, Meierij en Kwartieren van 's-Hertogenbosch (Uit: Butkens, Trophées) 
 Archief Leen- en Tolkamer; het oudste archiefstuk van de Leen- en Tolkamer van de Meierij van 's-Hertogenbosch (foto: BHIC)

Geen opmerkingen: