maandag 5 november 2012

Lithoijens Familiealbum 2

Regiohistoricus op pad...

 Op donderdag 15 november 2012 wordt in Lithoijen een expositie geopend met foto’s van bruidsparen uit het Maasdorp. We meldden dit al eerder in ‘Brabant Bekijken’. Minder bekend is misschien nog dat er die dag ook een boek verschijnt: deel 2 van het Lithoijen’s Familiealbum!

Eén jaar geleden presenteerden Carla en Frans Heeren met gepaste trots het eerste deel van het Lithoijen’s Familiealbum. Deze publicatie vloeide voort uit de fototentoonstelling die Frans Heeren in april 2010 samenstelde uit fotoalbums van tientallen dorpsgenoten. Maar na de verschijning van deel 1 hield de toestroom van foto’s niet op. Er bleek ruim voldoende materiaal te zijn voor een tweede album, en misschien zelfs voor een derde….

Maar nu ligt dus deel 2 op tafel. Bij het doorbladeren valt op dat op veel foto’s wordt geposeerd. Logisch ook, want vooral vóór 1950 was lang niet iedereen een camera rijk. Als het even kon, trok je dus je zondagse kleren aan, voordat je op de foto ging. Later lieten mensen zich gemakkelijker betrappen door het oog achter de lens. Bijna alle foto’s zijn in of bij het dorp gemaakt. Slechts ’n enkele keer is er sprake van een uitstapje (Scheveningen) of van een vakantiekamp. Er moest vooral gewerkt en gekerkt worden , maar er was zeker ook tijd voor gezelligheid thuis en voor sport en toneel.

Toch komt soms de ‘grote geschiedenis’ langs in Lithoijen, dat natuurlijk niet helemaal op zichzelf staat: overstromingen van de Maas of ‘de Beers’, joodse kinderen in het dorp (onderduikers?), emigratie naar de V.S. Ook wordt achter dagelijkse taferelen de nuchtere werkelijkheid zichtbaar. Op klassenfoto’s van vroeger is uit de kleding van de kinderen op te maken dat de sociaal-economische verschillen ook binnen dit dorp groot waren. En overal duiken pastoors, paters en zusters op: de Rooms-Katholieke Kerk was alom aanwezig. Eveneens opvallend is de vooroorlogse middenstand in Lithoijen. Voor de dagelijkse boodschappen hoefde je niet het dorp uit!


Nieuwsgierig geworden? Dan zeker een bezoek brengen aan de bruidsparenexpositie in Lithoijen. Het album is daar te koop voor 42 euro. Na afloop van de tentoonstelling is het boek alleen verkrijgbaar via Frans Heeren (tel. 0412-482216; e-mail: ontwerpbureau.heeren@planet.nl).Geen opmerkingen: