woensdag 2 januari 2013

2013: Nu nóg meer archieven in te zien!

Zo'n F.N. moet Verbeek hebben bereden....
Januari is voor veel mensen de maand om goede voornemens te maken en het jaar met een schone lei te beginnen. Het verleden wordt opgeborgen in een kast. Soms zelfs in de hoop dat het zo vergeten wordt. Wij van het BHIC draaien het om. Iedereen kan nu via de overzichtslijst kennisnemen van documenten, archieven en archiefbestanden die vanaf 1 januari 2013 openbaar zijn geworden en dus toegankelijk zijn. Zo wordt het vergeten verleden weer actueel. 

De hele maand januari schenken we op maandag op Brabant Bekijken aandacht aan een paar van die ‘nieuwe’ archieven. Daarom roepen we deze maand uit tot ‘openbaarheidsmaand’.

Lees álle berichten over geheime archieven!
Zo maken we in de archieven van het Waterschap De Aa (1956 – 1989) kennis met de zeer markante ambtenaar P.J. Verbeek. Hij is technisch ambtenaar, hoofdopzichter,  waterbouwkundige  en … bepaald niet voor één gat te vangen.

In februari 1945 wordt hij benoemd tot technisch ambtenaar 1e klasse met standplaats Helmond. Echter, Verbeek woont dan in Berlicum. En omdat er op dat moment een groot gebrek aan woningen is in de omgeving Helmond, mag hij van het Waterschap van zijn motorrijwiel gebruik maken. Echter, “het motorrijwiel met het motormerk F.N., dat ik met veel moeite en kosten tot mijn beschikking heb kunnen krijgen, is niet zoo heel nieuw meer, zoodat mede als gevolg van de slechte wegen, veelvuldige reparaties noodig zijn om de machine op gang te houden. Behalve alle misère kost dit handen vol geld…”  Tja, daar baalt hij natuurlijk behoorlijk van. Daar komt ook nog eens de prijs bij van olie en benzine, die op dat moment erg hoog is. Alles bij elkaar vindt meneer Verbeek dat hij wel een tegemoetkoming in de reparatiekosten verdiend heeft. In december 1945 wordt daar inderdaad toe besloten, volgens de notulen van het Dagelijks Bestuur. Maar inmiddels heeft hij zijn oog laten vallen op een juweeltje van een motor…! Op 7 december 1945 laat hij het Waterschap dan ook weten: “Ik kan een goede motor kopen voor f 700,- gulden", een New Imperial nog wel! "Zou het waterschap bereid zijn in plaats van de kosten van reparatie eene vergoeding in de aankoopsom te verleenen van f 300,-? “

Met een gloednieuwe New Imperial, durfde Verbeek de rit naar Helvoirt wel aan!
En zo gebeurt het dat meneer Verbeek voortaan op een gloednieuwe, kekke motor naar het Waterschap in Helmond rijdt.

Fragment uit de Notulen Vergadering Dagelijksch Bestuur d.d. 20 september 1945 (BHIC)
Dat Verbeek oog heeft voor zijn eigen belangen, blijkt ook wel uit de stukken over een octrooi-aanvraag. Hij is namelijk één van de geestelijke vaders van de uitvinding van een mechanische veegmachine. Deze veegmachine zorgt voor het onderhoud van de watergangen van Waterschap De Aa. Tot halverwege de jaren ’50 van de vorige eeuw werd dit handmatig uitgevoerd met zeis, trekhaak en schop. Samen met zijn kompaan-uitvinder vraagt hij voor deze machine een octrooi aan. Maar dit is enigszins tegen het zere been van het waterschapsbestuur. De vraag is namelijk: wie heeft nu eigenlijk het eigendomsrecht? Het waterschap of beide waterschapsambtenaren? Ook hier weten ze elkaar weer prima te vinden. Na verlening van het octrooi zal het waterschap geen rechten hoeven te betalen aan beide heren ;-).

Fragment uit de Notulen Vergadering Dagelijksch Bestuur d.d. 7 december 1945 (BHIC)Hier zien we de heer P.J. Verbeek tijdens zijn 25-jarig ambtsjubileum op 1 oktober 1958 (alle foto's afkomstig uit Archief Waterschap De Aa, 1956 - 1989) 


Geen opmerkingen: