woensdag 16 januari 2013

"Is hij gehuwd of heeft hij een bijzit?"

...'confidentieel' briefje van de ene burgemeester aan de andere...
Jack de Vries moest om die reden het veld ruimen en meer recent bleek ook de CIA-chef Petraeus er een minnares - naast zijn echtgenote - op na te houden. En zoals wel vaker blijkt dit een fenomeen van alle tijden... Of in ieder geval het vermoeden. 

Waarom wordt vermoed dat deze meneer Hendrikus het met de huwelijkse trouw niet zo nauw neemt, wordt uit dit briefje niet duidelijk. Maar de burgemeester van Megen Van Vlokhoven wil van zijn collega Wientjens uit Reek wel eens weten wat "voor vleesch" hij in de kuip heeft. "Hij komt hier te Megen bij mij nog al eens verlof vragen om te venten." Natuurlijk is het daarom belangrijk of hij wel rooms-katholiek is maar waarom vraagt de ene burgemeester aan de andere - uiteraard 'confidentieel' - of de betreffende man gehuwd is of kinderen heeft? (En waarom vraagt hij dat de man zelf niet?) Meer opvallend nog, waarom wordt zelfs de naam van de mogelijke minnares - in taal van die tijd als "bijzit" omschreven - al genoemd?

Wijst dit 85 jaar oude briefje op een verboden liefdesgeschiedenis? Of zou het alleen maar laster en achterklap zijn geweest? In het bevolkingsregister komen we Hendrikus en Johanna sámen niet tegen. Een zoektocht door de post van de burgemeester van Cuijk leverde geen antwoord op. Houdt het archief dit mysterie voor zichzelf? Of weet iemand hoe het destijds echt is gegaan? Wie weet meer?

Met dank aan collega Harry voor de tip!


Geen opmerkingen: