maandag 26 augustus 2013

Drie eeuwen abdij in Uden

...Birgitta schrijft aan haar openbaringen...
Driehonderd jaar geleden kwamen de eerste zusters Birgittinessen naar de Vorstenburg in Uden en bouwde daar een abdij. Ter gelegenheid van dit feit is er in het Museum voor Religieuze Kunst in Uden van 15 september tot 16 december een speciale expositie te zien. 

De zusters kwamen oorspronkelijk van de dubbelabdij ‘Mariënwater’ te Koudewater die in 1434 was gesticht. Na de Vrede van Münster in 1648 werd deze abdij, evenals zoveel andere kloosters, door de  Staatse overheid gesloten. De paters vertrokken naar Hoboken onder Antwerpen, de vrouwelijke bewoners mochten met een klein pensioen uitsterven. Dit ‘uitsterven’ hebben zij lang weten te rekken. In 1713 moesten de overgebleven zusters toch écht weg. Zij vertrokken toen naar Uden, een dorp in het Vrije Land van Ravenstein. In deze souvereine enclave voerde op dat moment de machtige katholieke heer Johan Wilhelm vonPfaltz-Neuburg de scepter. In Uden bouwden de zusters hun nieuwe abdij ‘Maria Refugie’. Deze abdij, met haar barokke kapel, bestaat nu drie eeuwen lang.

Op de tentoonstelling wordt aandacht besteed aan de bewogen geschiedenis van de Birgittinessen in Nederland. Ook wordt stilgestaan bij de vele kunstschatten die bij de vlucht naar Uden in 1713 zijn meegenomen naar de nieuwe abdij. Op de expositie is veel van het voormalige kunstbezit, vanuit geheel Europa geleend, te zien.
Verder staat Birgitta van Zweden (1303-1373) centraal, een van de belangrijkste mystici uit de middeleeuwen. Daarom komt uit het Statens Historisk Museum van Stockholm een van de oudste beelden van deze heilige naar de expositie. Commissaris van de koning in Noord-Brabant Wim van de Donk opent deze tentoonstelling ‘300 jaar Abdij Uden’ op zaterdag 14 september, in aanwezigheid van de ambassadeur van Zweden, Z.E. Hakan Emsgard. Meer info via www.300jaarabdij-uden.nl

Vind je dit interessant? Lees dan ook:
- Abdij van Maria Refugie
- Zuster Maria

Geen opmerkingen: