woensdag 16 december 2009

IJzers uit het vet


Nee, vroeger was lang niet alles beter. Je zult zo rond het midden van de negentiende eeuw maar in Haps wonen terwijl het flink vriest. Pastoor Van Veerssen - die daar zo'n vijftig jaar de scepter zwaait - probeert er in die jaren alles aan te doen om het gemengd schaatsen op de vijver te verbieden omdat dat een "gevaar is voor de zedelijkheid".

De fraters van het blindeninstituut St. Henricus in Grave maken zo aan het begin van de vorige eeuw gelukkig wel gebruik van aanhoudende vorst. Zodra de temperatuur onder nul schiet, zetten zij de binnenplaats van het instituut onder water zodat de blinde jongens op een veilige manier kunnen schaatsen. Hup, ijzers uit het vet en vaak in een lange rij zwieren over het ijs.

Meer weten over de plannen van pastoor Van Veerssen of de geschiedenis van Grave? Kijk dan op onze site: www.bhic.nl Heb je herinneringen aan de Graafse ijsbaan of andere vormen van ijspret in Brabant? Laat het ons ook weten!

Foto: Een frater maakt gebruik van de rust op de ijsbaan van het blindeninstituut Henricus in Grave, 1939

Geen opmerkingen: