zaterdag 12 december 2009

Op studiereis


We schrijven 1888 en we gaan op studiereis! Dat overkwam een groepje leerlingen van de openbare Handelsschool in Amsterdam. De reis gaat allereerst naar enkele plaatsen in Noord-Brabant en Limburg, dan naar Luik en Namen, vervolgens naar Bergen (in België) en dan door naar Duinkerken en Le Havre om daar de textielnijverheid in ogenschouw te nemen.

De hele reis kostte 145 gulden, die vooraf aan de directeur van de Handelsschool betaald moesten worden. Kennelijk heeft de vader van één van de leerlingen wat dieper in de buidel getast, want op de eerste reisdag wordt vanuit Helenaveen (gemeente Deurne) door de directeur een telegram gestuurd: "Directeur en Leerlingen der handelsschool te Amsterdam drinken uwe gezondheid groeten u en zeggen u dank"

Een mooi begin van de reis!

Geen opmerkingen: