woensdag 17 februari 2010

In zak en as zitten...


Net bezig een boodschappenlijstje te maken voor het eten van vanavond? Hou er dan rekening mee dat het vandaag, woensdag 17 februari, aswoensdag is. Een verplichte vastendag voor katholieken: alle gedoopten tussen 18 en 60 jaar zouden vandaag slechts één volledige maaltijd nemen.

Aswoensdag is ook het begin van de veertig dagen durende vastentijd. In vroeger tijden was het vanzelfsprekend om op deze dag je "askruisje" te halen. Dat gebeurde vaak met de hele klas tegelijk.Hiermee werd de tijd van het uitbundig feestvieren van carnaval afgesloten en werden mensen eraan herinnerd dat zij "stof zijn en tot stof zullen wederkeren".

Deze as is het overblijfsel van verbrande palmtakken die het jaar daarvoor werden gebruikt voor de viering van Palmpasen op Palmzondag. Het gebruik van as komt vaak voor in de bijbel, als teken van berouw of vasten.

Wie gezondigd had, strooide zich as over het hoofd en ging daarbij gehuld in een zak, die als boetekleed werd gedragen. Maar ook nu zitten mensen nog wel eens "in zak en as". Figuurlijk gelukkig want dat is vaak al erg genoeg.

Wie heeft zelf herinneringen aan het askruisje of aan de vastentijd en wil ze hier met ons delen? Of wie vast er nog veertig dagen? Het BHIC is benieuwd naar je reactie.

Foto: Een blik in de kerk in Vught, in een tijd dat mensen als vanzelfsprekend een askruisje gingen halen

Geen opmerkingen: