vrijdag 7 mei 2010

Topvrouwen!


Steeds vaker bekleden vrouwen topposities. Hun aantal stijgt, maar langzaam, zo blijkt uit recent onderzoek van het ministerie van Economische Zaken. Allang voordat een stofdoek werd gehaald over het glazen plafond, werd de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt tegen het licht gehouden.

Hoe krijgen we vrouwen ook buiten de traditioneel verzorgende beroepen aan de slag? Over die vraag buigt het Economisch Instituut voor Noord-Brabant (ETIN) zich in 1981. Het rapport gaat het wel over de positie van de vrouw op de Noord-Brabantse arbeidsmarkt maar mogelijke topposities komen niet aan de orde.

Het rapport bekijkt veel meer in welke sectoren vrouwen werkzaam zijn. "Vrouwen hebben aanmerkelijk vaker een algemeen vormende opleiding gevolgd en minder vaak een beroepsopleiding. Bezien naar beroepsoriëntatie komen vrouwen relatief veel vaker dan mannen voor in administratieve en dienstverlenende functies en veel minder in industriële en aanverwante functies."

Bovenal stamt het rapport uit de jaren tachtig en daarom is er veel aandacht voor de groeiende werkloosheid. Om vrouwen meer kans te geven in andere beroepen wordt gedacht aan de invoering van arbeidstijdverkorting tot vijf à zes uur of de invoering van een 10-urige werkdag, uit te voeren in twee ploegen van vijf uur.

Meer lezen over werk in vroeger tijden? Kijk ook op onze site!

Foto: Den Dungen, rondkijken in RK klooster Sint Anthonius, 1969

Geen opmerkingen: