vrijdag 25 juni 2010

En maar kijken naar de ... van het paard!


Het BHIC neemt de komende weken alle foto’s van de gemeente Cuijk onder de loep, ruim 6000 in totaal. Bij het bekijken van de serie foto’s van de Cuijkse Fokveedagen zal bij menigeen het liedje van Wim Sonneveld en Leen Jongewaard weer spontaan in het hoofd opkomen. ‘In een rijtuigie’, geschreven door Annie M.G. Schmidt in 1966. Vooral dat éne zinnetje over de kont van het paard. Daar kreeg je als kind een rode blos van op je gezicht.

De Fokveedagen waren trouwens een bekend fenomeen in het Land van Cuijk. In 1913 waren de toenmalige burgemeester van Cuijk, J. van de Mortel, en de Rijkszuivelconsulent, Ir. J. Wintermans, van mening dat er een overkoepelende organisatie nodig was die de afstammingsgegevens van koeien en paarden registreerde. Dat zou namelijk de weg vrijmaken voor een goede selectie voor de fokkerij.

Ze voegden de daad bij het woord, want niet veel later werden de bestaande zuivelverenigingen uit de omliggende dorpen bij elkaar geroepen voor een vergadering in De Korenbeurs te Cuijk. En zo kwam het dat op 11 augustus van datzelfde jaar de “Provinciale Bond” werd opgericht, later ‘Bond voor de Rundveehouderij van de N.C.B. Land van Cuijk’ geheten.
In 1916 en het jaar daarna organiseerde de Bond de Cuijkse Fokveedagen bij Jilesen aan de Grote Hoef. Deze dagen bestonden niet alleen uit keuringen, er was ook een (vee)markt. Vanaf 1918 tot en met de vierenveertigste editie in 1960 zou het beroemde terrein aan de Maas dé locatie zijn voor dit evenement dat zich ontpopte tot een internationale publiekstrekker van jewelste!

Wil je meer weten over de Cuijkse Fokveedagen of over de lokale geschiedenis van Cuijk? Kijk dan eens in onze online geschiedenisboekjes van Cuijk!


Foto: Paarden en koeien werden tijdens Fokveedagen in allerlei standen gefotografeerd. Sommige hadden een streepje voor en kregen een mooi erelint om hun middel of een kleurrijk rozet opgeprikt. De trekpaarden op de foto boven deden mee aan de achtste Fokveedag voor het Nederlandse Trekpaard in 1951, de ‘robuuste’ makker hieronder aan de Fokveedag voor Rundvee in 1949 in Cuijk.

Geen opmerkingen: