zaterdag 5 maart 2011

Erpse Afrikaantjes

De Katholieke Kerk is vanouds een wereldkerk: het geloof moest gepredikt worden onder alle volkeren, ook wanneer zij een andere huidskleur hadden. Deze Erpse (of misschien Boer- of Keldonkse?) jongens speelden de rol van Afrikaanse bekeerlingetjes op een wagen die meereed in de jaarlijkse Kindsheidoptocht.

Achter hen staat een nog zeer jonge priester voor zijn altaar, met gevouwen handen. En op de voorgrond mogelijk enkele mensen van de organisatie van de processie. De foto dateert van de jaren dertig of veertig van de vorige eeuw, dus er is een redelijke kans dat de afgebeelde personen worden herkend.

Ook komen er wellicht herinneringen naar boven aan deze processies. We weten dat die herinneringen niet altijd positief zijn, want deelname kostte geld. Reageren kan via de digitale geschiedenisboekjes die het BHIC speciaal voor de inwoners van Erp heeft gemaakt, te vinden op onze site.

Geen opmerkingen: