woensdag 28 september 2011

Wie heeft de klok horen luiden?


Heesch heeft eigenlijk geen beeldbepalende dorpskerk met toren. Ongeveer op de plek waar nu de Petrus Emmauskerk uit 1968 staat, stond van 1868 tot 1962 een forse neogotische kerk: Sint Petrus’ Banden. ‘Stond’ inderdaad, want terwijl kapelaan Burghouts op een zonnige vrijdagmiddag eind juni in 1961 voorging in een dienst, sloegen mensen buiten alarm: “Brand in de goot!”

Was het een sigarettenpeuk of misschien een stuk glas dat werkte als een vergrootglas? Hoe dan ook, onmiddellijk kwam de brandweer in actie. Ook uit de omliggende gemeenten schoot de brandweer te hulp. De mensen in de kerk verlieten met schrik in hun hart de kerk. Intussen bracht de kapelaan snel enkele kostbaarheden in veiligheid. Ook ramptoerisme was toen al een voorkomend verschijnsel getuige de verkeerschaos op de rijksweg die pal langs de kerk loopt.

Uiteindelijk moesten allen machteloos toezien hoe het kerkdak uitbrandde. Niet lang daarna kwam met luid lawaai en in een vuurwerk van vonken de torenspits naar beneden. Hoewel alleen de torenspits en het kerkdak uitbrandden, besloot het gemeentebestuur een jaar later toch het complete kerkgebouw met explosieven te slopen. Terwijl de toren omviel, sloegen de klokken nog een laatste noodkreet! Menig Heeschenaar zal zich dit moment nog goed kunnen herinneren.

Sint Petrus’ Banden kreeg in de jaren dertig van de vorige eeuw een zestal prachtige klokken als geschenk van de loyale parochiaan J. Vos. Wat er na die brand precies is gebeurd met deze klokken is voor ons een vraag, maar voor jou misschien een weet?

Foto: De klokken van Sint Petrus’ Banden in Heesch werden geleverd door de firma J. van de Kerkhof uit Aarle-Rixtel. Voor de kerk werd een installatie opgesteld voor het proefluiden van de klokken (Heesch rond 1932)

Geen opmerkingen: