vrijdag 15 juni 2012

Op zoek naar verhalen over Kamp Vught

...het stationskoffiehuis zou tijdens de oorlogsjaren een belangrijke rol gaan spelen...
Feiten zijn - tragisch genoeg - wel genoegzaam bekend. In de periode van januari 1943 tot september 1944 zaten ruim 31.000 mannen, vrouwen en kinderen vast in concentratiekamp Vught - SS Konzentrationslager Herzogenbusch. De meeste Joodse gevangenen gingen via Westerbork naar de vernietigingskampen. Hoewel er veel bekend is, ontbreken er ook nog veel verhalen. 

Hoe was de reactie van omwonenden op de aanwezigheid van het kamp, bijvoorbeeld? Of hoe ging het verder met de achtergebleven gezinnen? Konden zij informatie achterhalen van hun geliefden in het kamp? En hoe kregen burgers het in de omgeving voor elkaar om de mensen in het kamp te helpen?

Om op die laatste vraag (gedeeltelijk) antwoord te kunnen geven; het verhaal van Eelkje Timmenga-Hiemstra is bewaard gebleven. Samen met een aantal anderen richtte zij zich eerst op de voedselhulp. Elke ochtend waren er 'smeerploegen' die zorgden voor pakketjes boterhammen. Maar Eelkje wilde meer doen en richtte zich op de families van de gevangenen. Iedere dag hield ze in het koffiehuis tegenover het station van Vught spreekuur om daar familieleden van gevangenen op te vangen en ze te woord te staan.

...plattegrond van het kamp...
Historica Inger Schaap doet in opdracht van de stichting Nationaal Monument Kamp Vught onderzoek naar de burgerhulpverlening in en rond het kamp in de jaren 1943-1944. Het project geeft als werktitel Het stationskoffiehuis in Vught. Zij is voor het project op zoek naar verhalen en herinneringen van mensen die in Vught gevangen hebben gezeten of naar verhalen van hun familieleden. Ook iedereen die betrokken was bij de burgerhulpverlening of herinneringen aan het dagelijks leven van achtergebleven gezinnen van gevangenen, zijn welkom. Dat geldt ook voor brieven of dagboeken uit die tijd. Wie meer weet, kan contact opnemen via inlichtingenvught@gmail.com of via 073-6566764 (Inger Schaap)

1 opmerking:

BHIC zei

Misschien is het goed dit verhaal aan te bieden aan het Klaverblad in Vught. Niet alle ouderen maken gebruik van internet.

Voor enkele namen van oudere inwoners, die als kind in de buurt van station Vught en het stationskoffiehuis woonden, gelieve contact op te nemen met Annemarie van Geloven via info@bhic.nl