maandag 8 juli 2013

Vakantie: Grave 1658

...niet al te duidelijk meer maar het staat er echt...
Vrij zijn van verplichtingen: dat is waar het woord vakantie oorspronkelijk van is afgeleid. Van oudsher kregen schoolkinderen in juli en augustus vrij om zo mee te kunnen werken op het land. Die situatie is allang veranderd maar voor veel mensen blijft de zomer dé tijd waarin even niet wordt gewerkt. In deze weken duiken we in onze archieven, op zoek naar… vakantie!

Strikt genomen staat de akte in het schepenprotocol Grave van 11 juli 1658 los van vakantie. Het gaat namelijk over betaling van achterstallige pensioenen. Notaris en procureur Jan de Meijer heeft – als gevolmachtigde van Gerard Bordels, schepen van Roermond – Alexander van Munster in Grave laten arresteren.

Van Munster is rentmeester van stad en land van Ravenstein over de domeinen van de vorst van Nieuwburgh maar komt niet met het geld over de brug waarop Bordels recht meent te hebben. De rentmeester belooft te verschijnen op de procesdag, “mits die valt op de eerste na de vakantie”.

Vind je dit interessant? Lees dan ook:
- Een jochie uit Boxmeer in de jaren vijftig
- Vliegeren in augustus

Geen opmerkingen: