woensdag 4 december 2013

Duik in de geschiedenis van Brabant

....Helvoirt, 1930...
Altijd al meer willen weten over het verleden van de regio en de regionale volkscultuur? Dan is dit je kans want komend voorjaar wordt de cursus ‘Regionale geschiedenis in Brabant: een verkenning’ van de leerstoel ‘Cultuur in Brabant’ gegeven op de Universiteit van Tilburg. De cursus wordt aangeboden door de Erfgoed Academie Brabant, het educatief netwerkcentrum voor cultureel erfgoed, geschiedenis, identiteit, streektaal en volkscultuur van Erfgoed Brabant.

De reeks van veertien hoorcolleges begint op maandag 20 januari 2014 en eindigt op 19 mei met een excursie. De colleges vinden wekelijks plaats tussen 10.45 en 12.30 uur en worden gegeven door drs. Jan van Oudheusden en prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld. Prof. dr. Jos Swanenberg verzorgt een gastcollege.
Het hoorcollege behelst een inleiding in de bestudering van het verleden van de regio en de regionale volkscultuur. Centraal staat de wisselwerking tussen de beeldvorming over het Brabantse verleden en de vormgeving van de hedendaagse Brabantse identiteit.


Deze cursus staat open voor studenten van Tilburg University, mensen uit de archief- en museumwereld, studenten van de Open Universiteit en heemkundigen. De deelnamekosten voor niet-UvT-studenten bedragen € 100 exclusief en € 120 inclusief de aanschaf van het boek van Jan van Oudheusden, Verhalen van Brabant Geschiedenis en erfgoed in tien tijdvakken. Ook niet-UvT-studenten zijn dus van harte welkom, mits zij de hele cursus volgen en actief deelnemen in het lezen en bespreken van de literatuur. Er kunnen maximaal dertig mensen deelnemen. De cursus vindt plaats op de campus van de Universiteit van Tilburg, in lokaal PZ10: Prisma Building, begane grond, lokaal 10.

Inschrijven
Inschrijving voor de cursus is vanaf heden tot 15 januari as. mogelijk door het sturen van een e-mail naar info@erfgoedbrabant.nl onder vermelding van: naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummers (ook mobiel) en e-mailadres (aangeven: met of zonder cursusboek).

Vind je dit interessant? Lees dan ook: 

- Start cursus Familiegeschiedenis
- Boekel breicursus

Geen opmerkingen: