woensdag 11 december 2013

Eén dag niet (nieuw)

...oprichting Burgerwacht Deursen...
Vandaag, op die mooie datum 11-12-13, is het 1dagniet. Een nieuw initiatief om - juist door de inzet van burgers - ervoor te zorgen dat er één dag géén woninginbraken plaatsvinden. De inzet van sociale media hierbij is nieuw, voor de rest komt het verhaal ons redelijk bekend voor... ;-)

Aan het van de Eerste Wereldoorlog in 1918 heerst er in een deel van Europa chaos. Ook in Nederland is het onrustig en op allerlei plekken worden vrijwillige burgerwachten opgericht om de gemeenschap te beveiligen, de openbare orde te helpen handhaven en goederen te beschermen.

Zo ook in Deursen waar op 5 mei 1919 69 mannen in het schoolgebouw bijeenkomen. Zij verklaren daar "toe te treden tot de Deurensche Burgerwacht" en zweren "hun plicht als leden daarvan getrouwelijk te zullen vervullen en in dienst de bevelen hunner meerderen in rang stiptelijk te zullen opvolgen." Het wordt serieus aangepakt; de mannen krijgen een militaire training en er komen sectiecommandanten en voormannen.

...de ledenlijst...
In Zeeland vinden we al veel eerder - namelijk in 1844 - de inzet van oplettende burgers. Hier houdt een groep mannen het dorp 's nachts in de gaten. "Deze nachtwacht gaat om tien uur des avonds, vooral in de wintermaanden, bij toerbeurt die dienst verrigten." En o ja, "verbeurde boeten zullen komen ten voordeele der Gemeentekas."

Vind je dit interessant? Lees dan ook:
- Deurensche Burgerwacht opgericht
- Burgerwacht 1919


Geen opmerkingen: