maandag 9 december 2013

Preview nieuwe website: bronnen op het menu!


Het BHIC werkt hard aan een nieuwe website. In een serie blogposts licht ik steeds een klein stukje van de sluier op. Heb je vragen of opmerkingen? Laat ze gerust weten!

Zo'n nieuwe website is natuurlijk prachtig. Maar de meeste mensen bezoeken onze site toch echt voor de inhoud, voor de archieven om onderzoek in te doen, de persoonsgegevens voor in de stamboom, oude foto's en films bekijken, historische kaarten en andere bronnen. Op dat vlak staat ons in 2014 nog veel moois te wachten, want de lancering van de nieuwe website is tevens het startsein voor allerlei projecten om onze archieven nóg toegankelijker te maken.

Gevangenisregisters en notarisakten
Zo starten we volgend jaar met twee spannende projecten waar de crowd van VeleHanden haar tanden in kan zetten. Twee bronnen met prachtige informatie, te gebruiken binnen talloze vormen van historisch en genealogisch onderzoek.

Allereerst registers van de strafgevangenissen in Breda, Eindhoven en 's-Hertogenbosch. De inschrijvingsregisters bevatten de namen van tienduizenden kleine boefjes en grote criminelen, die in de 19e en 20e eeuw voor korte of langere tijd hun straf uitzaten in een Brabantse cel. Vooral interessant omdat deze gegevens vergezeld gaan van informatie over het uiterlijk van de veroordeelden, zowel mannen als vrouwen.

Het tweede project steunt op de repertoria van notarisakten in Noordoost-Brabant. Repertoria zijn eigentijdse indexen, opgemaakt door de notarissen zelf, waarin alle akten kort zijn samengevat. Met behulp van deze repertoria is het mogelijk om heel snel de originele notarisakten op namen toegankelijk te krijgen. En bovendien geven de repertoria informatie over alle akten waarvan géén originele akte meer voorhanden is. Testamenten, koop en verkoop, boedelverdelingen, huwelijkse voorwaarden en tal van andere informatie die het leven in vroeger tijden bloot leggen.

Bronnen om van te smullen
Via VeleHanden maakten we eerder met de hulp van vele vrijwilligers onze militieregisters al toegankelijk. Vanaf 2014 zullen we die laatste registers op onze eigen website doorzoekbaar maken.

Daarnaast zijn er veel extra doop-, trouw- en begraafboeken van Noordoost-Brabant (afkomstig uit de archieven van het Bisdom 's-Hertogenbosch) gescand en worden er registers van de burgerlijke stand bijgescand. Bijzondere projecten zijn bovendien het scannen van de vonnis- en resolutieboeken van de Raad van Brabant, die gekoppeld kunnen worden aan de bestaande naamindex, en het scannen van het grootste deel van onze collectie charters, zo'n 10.000 stuks. Daarmee worden de oudste archieven van Brabant nóg toegankelijker.

Dit is nog lang niet alles wat er op het menu staat, maar je ziet, er valt in 2014 veel digitaal te smullen bij het BHIC!

Christian

Eerdere blogposts over onze nieuwe website
- Over genealogisch en historisch onderzoek
- Over het maken van je profiel
- Over de fotodatabase en betatesten
- Over verhalen schrijven en de Atlas van Brabant
- Over de verhalentrommel en verhalen
- Over de nieuwe homepage

Geen opmerkingen: