vrijdag 17 januari 2014

Het kwaad der burgerlijke echtscheiding

...verklaring niet opnieuw te trouwen...
Niet alle archieven die in onze depots zijn ondergebracht, zijn meteen openbaar. Voor 5 procent geldt - omwille van de privacy van nog levende personen, onevenredige benadeling of andere belangen - een beperking op de openbaarheid. Maar die beperking geldt altijd maar voor een bepaalde periode; zodra die is afgelopen, zijn die stukken in te zien. Ieder jaar komen er op die manier nieuwe archieven "bij". Lees maar mee.

Zo is het nu mogelijk een kijkje te nemen in het parochie-archief van Maria Onbevlekt Ontvangen Oss 1604-1983, bijvoorbeeld in de pastorale richtlijnen over burgerlijke echtscheiding en scheiding van tafel en bed. Daarin treffen we onder meer een verklaring van een gescheiden vrouw waarin zij verklaart dat zij - zolang haar ex-echtgenoot nog leeft - haar echtscheiding nooit zal gebruiken om een ander huwelijk aan te gaan (zie illustratie hierboven).

...de richtlijnen zijn vastomschreven...
Dat klinkt ons nu waarschijnlijk vreemd in de oren. Het Centraal Bureau voor Statistiek liet nog maar kort geleden weten dat het percentage echtscheidingen nog nooit zo hoog was (namelijk 36,2 procent). Van een scheiding meer of minder wordt tegenwoordig niet meer opgekeken. Maar ruim een halve eeuw geleden was dat heel anders. Lees maar eens mee in het boekje met pastorale richtlijnen over scheiden uit 1950.

"De burgerlijke echtscheiding is in strijd met het innerlijke wezen van het huwelijk. Ze dient op de eerste plaats te worden gezien als een maatschappelijk kwaad. De echtscheiding vervormt een instelling die op goddelijk gezag in het leven werd geroepen, tot mensenwerk, dat niet meer aan het door de Schepper gestelde doel beantwoordt. Daarom betekent de burgerlijke echtscheiding uit haar aard een aanslag op de mensheid en voert zij op de duur een volk ten ondergang."

Wil je zelf het hele boekje uit 1950 lezen? Klik dan hier en neem een duik in het Rijke Roomse Leven van begin jaren vijftig. Overigens beschreef Paul Brood de geschiedenis van scheiden in het boek Scheiden doet lijden. Tv-programma Andere Tijden stond afgelopen zondag stil bij scheiden in vroeger tijden, vóór de echtscheidingswet van 1971.

Vind je dit interessant? Lees dan ook:
- Een geheimzinnige dreigbrief voor de bakker
- Ondernemend pastoor

Geen opmerkingen: