dinsdag 16 maart 2010

Cursusmateriaal voor het huisgezin


Eerst Camiel Eurlings en nauwelijks een dag later Wouter Bos: opvallend dat twee prominente politici het bijltje erbij neergooien om meer tijd te maken voor hun gezin. Mocht het nodig zijn: voor wat inhoudelijke verdieping over het huisgezin kunnen zij altijd in onze archieven terecht.

Wat te denken van cursusmateriaal voor gespreksgroepen rondom het thema huwelijk en gezin? Dat duikt op in het parochie-archief Heilige Geest Uden (1960-1990). Een indrukwekkend pak papieren waaruit blijkt dat er heel wat is gediscussieerd in de jaren zestig en zeventig in de vorige eeuw. Over zin en zingeving als centrale kwestie in de antropologie bijvoorbeeld, of over situatie-ethiek binnen het katholieke denken. Kortom, voor menigeen zware kost.

Gelukkig komen er ook lichtere onderwerpen aan bod. Pastoriegesprekken over huwelijk en huisgezin is daar een voorbeeld van. Maar daarbij ligt de nadruk met name op zaken als 'voortplantingsplicht' en 'optimale voortplanting'. Hoewel het discussiestuk afsluit met een opmerking waar menigeen (politici niet uitgesloten) wat langer over kan nadenken: "van zelfbedrog, verkapte losbandigheid en vals geweten kan niet zelden sprake zijn."

Foto: zeven kinderen uit het gezin Raaijmakers uit de Taalstraat in Vught, jaartal onbekend

Geen opmerkingen: