woensdag 27 juli 2011

Geboren als Willems, sterven als Van den Broek


Word je geboren als Wilhelmus Willems en Anna Maria Willems, ben je vervolgens nergens meer onder die naam te traceren in een stamboomonderzoek. Wat is er gebeurd? Martien Veekens van het BHIC dook in de boeken en kwam met deze interessante kwestie op de proppen...

Op 24 mei 1796 wordt te Zeeland Anna Maria gedoopt als dochter van Mathijs Willems en Joanna van der Heijden. Twee jaar later, op 29 september 1798, wordt Wilhelmus te Reek geboren en gedoopt als zoon van Thomas Willems en Joanna Maria Klokgieters. Samen trouwen ze 1 juni 1828 te Zeeland onder de namen Wilhelmus Willems (zo ook genoemd in de huwelijksafkondigingen) en Anna Maria van Kessel.

geboren als Wilhelmus Willems
en Anna Maria Willems... maar dan?

Volgens de registratie voor de Nationale Militie, een huwelijksbijlage d.d. 10 mei 1828, wordt de bruidegom dan Wilhelmus van den Broek genoemd, hoewel hij deze akte zelf nog ondertekent met W Willems. Op 18 juni 1829 wordt Johannes geboren als zoon van Willem van den Broek en Anna Maria van Kessel. Vader ondertekent dan de aangifte met W vd Broek. De afstammelingen van de in 1798 geboren Wilhelmus zullen voortaan steeds Van den Broek worden genoemd.

Van den Broek als naam, Willems nog in de handtekening.
In het BHIC-archief in Grave bevindt zich in de ‘Archieven Gemeente Zeeland (1570) 1609 – 1928’ onder inventarisnummer 1463 een heel bijzonder ‘Register van Geslacht- of Familie-Namen, volgens besluit van Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, van den 8en November 1825 (Staatsblad no. 74), geschikt tot de verklaringen der Inwoneren der Gemeente Zeeland omtrent het behouden of aannemen van vaste Geslacht- of Familie-Namen’ betreffende het jaar 1826. 

Geboorteakte van Johannes... van den Broek
De inschrijving onder aktenummer 75 betreft een verklaring van Mathijs bijgenaamd Willems ook van Kessel (de vader van de hiervoor genoemde Anna Maria). Op 6 mei 1826 verklaart hij, dat hij de naam Van Kessel als een familie- of geslachtsnaam aanneemt en dat hij vier kinderen heeft, waaronder Anna Maria oud dertig jaren. Bij haar huwelijk in 1828 heet Anna Maria dus al officieel Van Kessel.
de naamswijziging van familie Van Kessel
Mogelijk dat er nog eens ooit ook zo’n register opduikt, waarin de naamsverandering van Wilhelmus officieel wordt bevestigd. Opmerkelijk blijft echter, dat hij zelf zijn handtekening in één jaar tijd van Willems naar Van den Broek heeft gewijzigd en dat gelet op die Nationale Militie die wijziging rondom zijn huwelijk heeft plaatsgevonden. Voor de onlangs zoekende genealoog  te Grave was het in ieder geval een bijzondere vondst.

Geen opmerkingen: