maandag 31 oktober 2011

Napoleon verlaat Nederland via Grave

...Napoleon in Nederland...
De reis van Napoleon door Nederland begon in 1811 op 24 september in Zeeland en eindigde op 31 oktober - dus vandaag precies 200 jaar geleden - in Grave. Napoleon deed dit niet zomaar; hij wilde laten zien wie de baas in de Nederlandse gewesten was. Grave nam daarin geen belangrijke positie; het was vooral een doorgangsplaats, op weg van Nijmegen naar het Duitse Wesel.


...aanhef van de akte...

Omdat dit laatste blog is in het kader van 200 jaar rechterlijke macht - uiteraard ingevoerd door Napoleon - staan we stil bij het volgende stuk. Het komt uit de rechtbank van eerste aanleg, arrondissement Nijmegen (1811).

...Franse zegel op akte...
"Napoleon par la grace de dieu", begint deze akte  voorzien van mooie Franse zegels. Het gaat om de benoeming van een toeziend voogd. Mathieu Rietveld Brand, in garnizoen te Maagdenburg, veldheer in dienst van Zijne Majesteit de Keizer en Koning, zoo van Adriaan Brand uit het eerste huwelijk, wordt toeziend voogd over zijn halfzus Anetta.

Voogd wordt haar eigen moeder, de weduwe Brand-van Motz. De akte moet worden opgemaakt na het overlijden van Adrien Brand, oud-commies, op 7 oktober 1811 te... Grave

Geen opmerkingen: