maandag 1 april 2013

Held of schurk: Jan Wap

...het boek van Jan Wap...
Het BHIC in Grave zit nu vijf jaar aan de Arnoud van Gelderweg 73 in Grave. In het kader van het lustrum verzorgt Leny van Lieshout drie maanden iedere maandag een blog over bijzondere archiefstukken. Vandaag deel zeven.

Eeuwenoude oorkondes uit Grave werden geïnventariseerd en beschreven door Jan Wap. "Doctor Wap" staat er dan ook bij deze zogeheten charters vermeld. Maar steeds vaker rijst de vraag of dat Wap wel dit werk heeft verzet of dat het eigenlijk het werk was van pater Hermans...

Er zijn vier hoofdrolspelers in dit stuk: de literator Jan J.F. Wap, de Graafse patriciërs Petrus Hermans en Petrus Walter en Hermans’ broer pater Bonaventura Hermans o.cist., trappist in de abdij van Westmalle. Alle vier hadden ze te maken met Graafse charters: Wap beschreef ze, P. Hermans en Walter verzamelden ze, en B. Hermans bekeek ze. De Hermansen worden uitbundig bedankt in het werk dat Jan Wap in 1858 in Utrecht liet verschijnen, Geschiedenis van het land en der Heeren van Cuyk (inmiddels integraal te vinden op Google books).

...Aan Cuyk verwante geslachten...
Het was de handelseditie, zoals dat tegenwoordig heet, van zijn antwoord op een door het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant in 1854 uitgeschreven prijsvraag over hetzelfde onderwerp. Wap was doctor, in de wijsbegeerte, en dat wilde hij weten ook: alle door hem geïnventariseerde charters hebben een klein etiketje met daarop in fors gedrukte letters: Doctor Wap. Het valt in hem zeer te prijzen dat hij die charters ook heeft benut, in zijn boek, maar dat dan alleen als zijn boek ook echt zijn pennevrucht was.

En dat wordt sterk betwijfeld: niet Wap, maar pater Hermans zou de auteur zijn geweest. Als dat zo is, dan heeft Hermans zijn lot met waarlijk kloosterlijke zelfopoffering gedragen: hij heeft er nergens iets over vastgelegd. Wap, van zijn kant, doneerde in 1876 een exemplaar van de inzending op de prijsvraag in bijbehorende houten kist aan de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, als onderdeel van een grote schenking die de herinnering aan zijn prestaties voor het nageslacht moest bewaren.

...illustratie van de Burg van Grave...
Vind je dit interessant? Lees dan ook:
- Een zeergeleerde zeereerwaarde
- Schrijver uit Boxmeer vertrekt met de noorderzon

Geen opmerkingen: