maandag 22 april 2013

Van drukwerk naar weekblad: Van Lindert in Cuijk


...een circulaire uit de begintijd...
Het BHIC in Grave zit nu vijf jaar aan de Arnoud van Gelderweg 73 in Grave. In het kader van het lustrum verzorgt Leny van Lieshout drie maanden iedere maandag een blog over bijzondere archiefstukken. Vandaag deel tien. 


Zoals Grave vanaf het eind van de 18de tot en met de 20ste eeuw zijn eigen drukkerij, uitgeverij en boekhandel heeft gehad in het familiebedrijf Van Dieren/Verhaak, zo heeft Cuijk een drukkerij, uitgeverij en boekhandel gehad in het familiebedrijf Van Lindert. De start van dit laatste bedrijf kon tot nu toe niet worden gedocumenteerd. Vanaf 1851 zijn er advertenties bekend van een boekhandel/drukkerij Van Lindert, maar de Cuijkse gemeenteverslagen spreken lang enkel van één, en daarna twee boekbinderijen. 

Toch gaf de firma ook toen al boeken en brochures uit onder eigen naam. Stichter van het bedrijf was Jan van Lindert (1824-1903). Zijn zoon Jos (1862-1942) bracht het onder de handelsnaam J.J. van Lindert tot nieuwe bloei; het gemeenteverslag over 1882 signaleert de komst, kennelijk na een periode van inactiviteit, van een drukkerij-uitgeverij-binderij. Daarnaast leverde de firma allerlei soorten van boeken, schrijf- en papierwaren, registers en ander drukwerk. 

Jos beperkte zich niet tot de toen gebruikelijke uitgaven van kerkelijke en stichtelijke aard. Hij begon meteen met een regionaal weekblad: De Echo van het Land van Cuyk (gecombineerd met enkele kopbladen) dat het uithield tot in 1944 en in 1947 werd hervat als De Echo (in 1975 overgenomen door uitgeverij Janssen in Gennep). Daarnaast gaf hij onder meer Het S. Josephsblad uit (1896-1941), een gezinsblad, Het communieklokje (1899-1922) en Ons weekblaadje voor de katholieke jeugd (1905-1917). In 1982 werd nog vol trots het 100-jarig bestaan gevierd, maar inmiddels bestaat het bedrijf niet meer. 

Vind je dit interessant? Lees dan ook:

Geen opmerkingen: