woensdag 20 mei 2015

Cynisme, geldzucht en 'n hooivork in de borstkas

...blader ook nu zelf door deze oude kranten via www.bhic.nl/kranten...
Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft de drie oudste regionale kranten uit het Land van Cuijk gedigitaliseerd. Ze zijn nu online doorzoekbaar via www.bhic.nl/kranten. Het gaat om de Graafsche Courant (1852 - 1945), de Echo (1881 - 1945) en het Boxmeers Weekblad (1868 - 1945). Met deze krantencollectie kun je thuis bladeren door bijna honderd jaar oude kranten. En dat levert massa's intrigerende verhalen op. Wat te denken van de controleur die tijdens zijn werk in Cuijk wordt gedood? 

Bladerend door de Echo van 10 september 1943 stuiten we op het artikel met de kop "Afschuwelijke doodslag te Cuyk". Wat blijkt? Controleur P. Hendriks constateerde dat op het erf van Van den Berg aan de Hagelkruis al veel garven (korenschoven) waren gestroopt. De dorschmachien werd daarom stopgezet om deze kwestie nader te onderzoeken. "Wim van den Berg wierp toen vanaf de balken een hooivork naar den controleur P. Hendriks, die in de borst werd getroffen en ter plaatse spoedig overleed."

Hendriks had namelijk in de gaten dat er niet volgens de regels werd gewerkt. En hij bleek gelijk te hebben, maar hij moest dat met zijn leven bekopen. Later constateerden acht controleurs "grove zwarte handelspractijken tegen woekerprijzen" op de boerderij. Er werden heel spullen in beslag genomen, variĆ«rend van een spinnewiel tot een partij broeken. "Alles bijeen een aardige winkelvoorraad voor dezen tijd!"  

Over de beweegredenen van de dader(s) is de journalist duidelijk: "Onverzadigbare zucht naar geld hebben hier een mentaliteit en cynisme gekweekt die elk gevoel van liefde tot den evenmensch doodden en het respect voor een anders rechten en leven verstikken." Behalve Wim werden ook zijn broers Jan en Antoon in verzekering gesteld. "Van arrestatie van den vader der verdachten werd op medisch advies afgezien."

"De Overheid heeft niet geschroomd om hier onmiddellijk met harde hand in te grijpen: het geheele bedrijf met inbegrip van vee en inventaris is verbeurd verklaard en de familie die den eerenaam van boer te schande maakte, zal eerlang wel plaats moeten maken voor een ander boerengezin", noteert de journalist die ook meldt dat het heele drama groote verontwaardiging in Cuyk heeft verwekt. "En een diep meegevoel met den humanen ambtenaar die in dienst van zijn plicht werd neergeveld als een dier."

Marilou Nillesen

Vind je dit interessant? Lees dan ook:
- Moorden en martelingen in Breda
- Moord in de zuivelfabriek


Geen opmerkingen: