vrijdag 26 juni 2015

Drank en drugs

Coza poeder: dé oplossing voor alle drankproblemen?
Het kan je bijna niet ontgaan zijn, de nieuwe hit 'Drank en drugs' van Lil' Kleine en Ronnie Flex. De twee rappers hebben al ladingen kritiek over zich heen gekregen, omdat zij tieners zouden aanzetten tot alcohol- en drugsmisbruik met alle gevolgen van dien. In 1907 hadden ze hiervoor een wondermiddeltje, waarmee dronkenschap zelfs geheel zou verdwijnen!

Een poedertje welteverstaan, maar een compleet onschadelijk middeltje. Niet te vergelijken met de MDMA of XTC die Ronnie Flex en Lil' Kleine in hun liedje noemen. Het 'merkwaardige Coza poeder' zou de bijzondere eigenschap bezitten om tegenzin tot het drinken van sterke drank (bier, wijn, absint, enz.) bij 'den dronkaard' op te wekken.

Huiselijk geluk?
Het poedertje kon onopgemerkt met het voedsel of de drank worden vermengd, zelfs met de alcoholische dranken zelf. De dronkaard zou niets doorhebben! Ook in 1907 was men op de hoogte van alle problemen die alcohol met zich mee kon brengen. Coza poeder zou in duizenden gezinnen soelaas hebben geboden:

Het COZA POEDER heeft het huiselijk geluk van duizenden gezinnen hersteld, duizende personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappij herschapen.

Kwakzalverij!
Puur bedrog!
Een aantal maandjes later lezen we in de Graafsche Courant echter een ernstige waarschuwing tegen het miraculeuze poeder, dat onder de kwakzalversmiddeltjes zou vallen en geen zier zou helpen tegen dronkenschap.

Het bedrog kwam aan het licht door het versturen van 28 briefkaarten naar mensen die volgens Coza 100% genezen zouden zijn van hun alcoholverslaving.

Niets was minder waar; de helft van de vermeende ex-dronkaards bleek niet te bestaan en de andere helft had óf het middel helemaal niet gebruikt óf het had totaal niet geholpen!

Paardenmiddel?!
Toch zou het middel op één manier juist heel goed kunnen helpen om van je drankproblemen af te komen, aldus de auteur. Als er maar genoeg geld wordt gedoneerd aan de makers van Coza, zou er geen geld meer overblijven voor de alcoholische versnaperingen. 'Een paardenmiddel, niet waar?' merkt de auteur cynisch op. 'Goed, maar de dronkaard is ook dikwijls meer beest dan mensch, weet U!'

Coza: toch een paardenmiddel?
Laten we hopen dat onze jeugd hiermee voldoende is gewaarschuwd en de drank en drugs voortaan laat liggen. Een drankje op zijn tijd mag best, maar laten we het menselijk houden en niet veranderen in 'beesten.'
                           

Geschreven door:
Lisette Kuijper

Vind je dit interessant? Lees dan ook:
- Drie flessen met riekende inhoud
Opgepast: zedelijke verwording en verwildering!


De beste verhalen via e-mail ontvangen?
Geen opmerkingen: