vrijdag 2 oktober 2015

Beekvliet en Bernrode in (héél véél) beelden!

...één van de vele foto's, deze uit Beekvliet (jaren 50?)...
Tijdens toneelspelen en het sporten, maar ook van fietstochten tot in de klas: in bijna 4500 foto's is het dagelijkse leven van leerlingen van de gymnasia Beekvliet in Sint-Michielsgestel en Bernrode in Heeswijk-Dinther vastgelegd. 

Beekvliet en Bernrode zijn tegenwoordig twee zelfstandige gymnasia met een belangrijke streekfunctie voor het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Al generaties lang leveren ze studenten af voor belangrijke functies in de maatschappij. Beide scholen hebben hun wortels in het Brabantse katholieke leven. Dankzij de medewerking van het bisdom Den Bosch en de Abdij van Berne kan het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) nu vele foto’s uit de internaatsperiode van die scholen tonen: 2618 stuks van Beekvliet en 1708 van Bernrode.

...met de fiets naar Frankrijk...
200 jaar Beekvliet
Gymnasium Beekvliet is in 1815 gesticht als kleinseminarie voor het bisdom Den Bosch. Om die reden viert de school dit jaar uitbundig haar 200-jarig bestaan. Op het seminarie kregen de studenten hun eerste voorbereiding op het priesterschap. Na het kleinseminarie volgde het grootseminarie in Haaren waarna de studenten dienstbaar aan de katholieke kerk konden worden. De leraren van Beekvliet, allen priester natuurlijk en professor genoemd, gaven les aan dit klassieke gymnasium, dat geënt was op de oude Latijnse school. Toen in de Tweede Wereldoorlog de gebouwen door de Duitsers werden geconfisqueerd, week de school uit naar Udenhout en Son. Het bisdom stopte met het seminarie in 1972 en gaf deze school over aan een zelfstandig bestuur. Ook het internaat hield op te bestaan. Beekvliet werd een open school voor jongens én meisjes uit het dorp en de omliggende plaatsen om het gymnasiumdiploma te behalen.

...aandacht tijdens de les in 1962...
Jubileum Bernrode
Bernrode vierde onlangs zijn 125-jarig jubileum. De norbertijnen van Berne, die tevoren verspreid op de parochies woonden, konden in 1857 weer als kloostergemeenschap samenwonen. Ze hadden domicilie gekozen op het slotje in Heeswijk, waarbij spoedig echte kloostergebouwen verrezen. De mogelijkheid van een eigen opleiding werd benut in 1886 toen de bekende pater Gerlacus van den Elzen (van de NCB en Elzendorp) het Sint-Norbertuscollege stichtte: school en internaat, onder meer als opleiding voor de norbertijnen zelf, met norbertijnen als ‘professor’. In 1950 werd aan de overzijde van de straat een nieuw schoolgebouw geopend. Na samengaan met het Damiaancollege uit Sint-Oedenrode veranderde de school haar naam in ‘Bernrode’. Het einde van de school in haar oude vorm en de sluiting van het internaat verliepen ongeveer parallel aan Beekvliet.

...oudste foto uit de collectie Beekvliet, groepsfoto van priesters (1868)...
Wat rest zijn onder meer vele foto’s die een mooi beeld geven van het rijke school- en internaatsleven uit een lange periode. Beekvliet en Bernrode, elkaar enigszins beconcurrerend, boden niet alleen onderwijs, maar ook een kennismaking met sport en cultuur (waaronder veel toneel en muziek). Bernrode is gedurende zijn hele bestaan via foto’s gedocumenteerd, Beekvliet vanaf circa 1890.


Geschreven door:
Marilou Nillesen

Vind je dit leuk? Lees dan ook:
- Vakmanschap is meesterschap
-  Leerlingen op de planken

De beste verhalen via e-mail ontvangen?Geen opmerkingen: